Från satellituppriktning, till UHF-antenn som pekar, till kabel-TV MER-mätningar, vi har mätaren åt dig!