Allmänna luftfart headset och intercom-system


Allmänflyget representerar luftfartens "privata transporter" och rekreationskomponenter. Det inkluderar också aktiviteter kring hembyggen av flygplan, flygträning, flygklubbar och flygapplikationer, såväl som former av välgörenhet och humanitär transport. Privata flygningar görs i en mängd olika flygplan: lätta och ultralätta flygplan, sportflygplan, affärsflygplan (som privatjet), segelflygplan och helikoptrar. Flygningar kan utföras enligt regler för både visuell flygning (VFR) och instrumentflygning (IFR), och kan använda kontrollerat luftrum med tillstånd. Föreningar: Aircraft Owners and Pilots Association Canadian Owners and Pilots Association Experimental Aircraft Association General Aviation Manufacturers Association National Business Aviation Association