Senast uppdaterad: [wpautoterms last_updated_date]

Läs dessa användarvillkor ("Villkor", "Användningsvillkor") noggrant innan du använder webbplatsen [wpautoterms site_url] ("Tjänsten") som drivs av [wpautoterms företagsnamn] ("oss", "vi" eller "vår ”).

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten.

konton

När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tidpunkter. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot användarvillkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår service.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder inom ramen för ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår service eller en tredje part tjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart får kännedom om eventuella säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktioner är och förblir [wpautoterms företagsnamn] och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av [wpautoterms company_name].

[wpautoterms företagsnamn] har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att [wpautoterms company_name] inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi råder dig att läsa villkoren och sekretesspolicy någon tredje part webbsidor eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller upphöra med tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Vi kan säga upp eller upphäva ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, men inte begränsat, om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning, kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart upphöra. Om du vill avsluta ditt konto, kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

 

Användarvillkoren ("Användarvillkor") gäller för användning av SADOUN.COM-webbplatsen på https://www.sadoun.com ("webbplatsen"). Webbplatsen tillhör Sadoun Auction LLC DBA Sadoun Sales International (tillsammans med dess anslutna företag, inklusive utan begränsning, Sadoun.net, “SADOUN.COM”). Innan du fortsätter med ditt köp med vår kundvagn, Genom att KLICKA "JAG HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNNER VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING", GODKÄNNER DU DENNA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNAR, KLICKA INTE PÅ KNAPPEN OCH ANVÄND INTE WEBBPLATSEN.

SADOUN.COM förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa användarvillkor varje gång innan du använder webbplatsen. Din fortsatta användning av sajten efter publicering av ändringar innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du samtycker till att alla efterföljande köp av dig kommer att omfattas av villkoren i dessa användarvillkor, som ska gälla tills vi publicerar en ändrad användarvillkor och sedan i enlighet med sådana ändrade användarvillkor. Så länge du följer dessa användarvillkor och sådana ändringar ger SADOUN.COM dig ("Slutanvändare") ett personligt, icke-exklusivt, icke-överförbart, icke-underlicensierat, begränsat privilegium att komma in och använda webbplatsen.

Vi tillhandahåller tjänster till dig i enlighet med de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal. Dessutom kommer du att följa de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna webbplats och dessa villkor. Innan du fortsätter, läs detta avtal, eftersom åtkomst till, bläddra, eller på annat sätt använda webbplatsen visar att du godkänner alla villkor i detta avtal. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll, information eller annat material som (a) innehåller buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper genom denna webbplats. (b) är ärekränkande, hotande, ärekränkande, obscent, anständigt, pornografiskt, diskriminerande eller kan ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt lagarna i USA eller lagarna i något annat land som kan gälla; eller (c) bryter mot eller kränker upphovsrätten, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra personers äganderätt. sadoun.com kan ge dig ett kontoidentifikation och lösenord för att göra det möjligt för dig att komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifikation anses du vara behörig att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och sadoun.com har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen. Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av webbplatsen intygar du att du är 18 år av ålder eller äldre. Om du är under 18 år, använd denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger du härmed en begränsad, återkallbar, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast för shopping och inte för någon kommersiell användning eller användning på uppdrag av tredje part, förutom vad som uttryckligen tillåts av sadoun.com i förväg. Varje överträdelse av detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljas i detta stycke utan förvarning till dig. Om inte vårt företag uttryckligen tillåter det i förväg, allt material, inklusive bilder, text, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftligt och annat material som ingår i denna webbplats (tillsammans "innehållet") är endast avsedda för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte göra någon kommersiell användning av informationen på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och / eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vi anser att kundens beteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, sända, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, omarbeta, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den såvida inte vårt företag uttryckligen skriftligen tillåter det .Du är ensam ansvarig för all tillgång till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifikationen som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om sådan tillgång till och användning av denna webbplats faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive utan begränsning, all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive utan begränsning ekonomiska skyldigheter) som uppstår genom sådan åtkomst eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifikationen som tilldelats dig.

Innehåll; Meddelande om upphovsrätt och varumärke. Alla medier (nedladdade eller prover), programvara, text, bilder, grafik, användargränssnitt, musik, videor, fotografier, varumärken, logotyper, konstverk och annat innehåll på webbplatsen (tillsammans, "Innehåll"), inklusive men inte begränsat till design, val, arrangemang och samordning av sådant innehåll på webbplatsen ägs eller licensieras av eller till SADOUN.COM och skyddas av upphovsrätt, handelslager och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättighetslagar. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll reproduceras, spelas in, sändas på nytt, säljas, hyras, sändas, distribueras, publiceras, laddas upp, publiceras, offentligt visas, ändras för att göra nya verk, framförda , digitaliseras, sammanställs, översätts eller överförs på något sätt till någon annan dator, webbplats eller annat medium eller för något kommersiellt ändamål, utan SADOUN.COM: s föregående uttryckliga skriftliga medgivande. Med undantag av vad som uttryckligen anges häri, beviljas du inga rättigheter eller licens till patent, upphovsrätt, affärshemligheter, handelskläder, rättigheter till publicitet eller varumärken med avseende på något av innehållet, och SADOUN.COM förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas nedan. SADOUN.COM fraskriver sig uttryckligen allt ansvar och ansvar för användningen av dig av allt innehåll som erhållits på eller i samband med webbplatsen.

SADOUN.COM, SatHawk, DreamZone, FlyHawk är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör SADOUN.COM. All anpassad grafik, ikoner, logotyper och servicenamn är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör SADOUN.COM. Alla andra varumärken eller servicemärken tillhör respektive ägare. Användningen av något SADOUN.COM-varumärke eller servicemärke utan SADOUN.COM: s uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

Registrering; Kundkonton; Användning av webbplatsen. Vissa tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen kräver att du först öppnar ett Mitt konto. Du är ansvarig för att sekretessen för din Mitt kontoinformation, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela SADOUN.COM om obehörig användning av ditt konto eller lösenord eller andra säkerhetsbrott. Du kan hållas ansvarig för förluster som uppstår av SADOUN.COM eller någon annan användare av webbplatsen på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller kundkonto. Du får inte använda någon annans lösenord eller kundkonto när som helst. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen. Om du försöker göra det, hjälper andra att göra sådana försök eller distribuerar instruktioner, programvara eller verktyg för det ändamålet, kommer ditt kund Mitt konto att avslutas. Du samtycker till att ge oss korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv och din faktureringsinformation enligt uppmaningen av registreringsprocessen. Du får inte använda någon automatisk enhet, program, algoritm eller metodik, eller någon liknande eller likvärdig manuell process för att komma åt, förvärva, kopiera, testa, testa eller övervaka någon del av webbplatsen eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av webbplatsen eller något innehåll, för att erhålla eller försöka erhålla material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt via webbplatsen. Du samtycker till att du inte kommer att vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller något av de system eller nätverk som omfattar eller är anslutna till webbplatsen.

Du samtycker också till att SADOUN.COM efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig kan avsluta din åtkomst till webbplatsen och ditt Mitt konto av någon anledning, inklusive och utan begränsning: (1) försök att få obehörig åtkomst till webbplatsen eller hjälp till andras försök att göra det, (2) övervinna säkerhetsfunktioner för programvara som begränsar användning av eller skyddar innehåll, (3) avbrytande eller väsentlig modifiering av webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller genom webbplatsen, (4) brott mot detta Användarvillkor, (5) underlåtenhet att betala för inköp, (6) misstänkt eller faktisk upphovsrättsintrång, (7) oväntade driftsproblem eller (8) begäranden från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter. Du samtycker till att SADOUN.COM inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för att avsluta din åtkomst till webbplatsen.

Sponsrade annonser
728×90 våtservetter 1

Samtycke till insamling, användning och avslöjande av din personliga information. Som mer detaljerat beskrivs i vår integritetspolicy, (klicka här för att se), måste du avslöja viss personligt identifierbar information för att använda vår webbplats, registrera och göra inköp. Som ett villkor för att registrera dig på vår webbplats eller göra några köp av produkter och / eller tjänster eller genomföra några transaktioner, intygar du att du först har läst vår integritetspolicy och samtyckt till insamling, användning och avslöjande av din personligt identifierbara information och icke -Personligt identifierbar information som beskrivs i vår integritetspolicy. Vårt sekretesspolicy villkor kommer att ändras från tid till annan, och som ett villkor för att surfa på webbplatsen, använda några funktioner eller göra något köp, godkänner du att du först kommer att granska vår integritetspolicy innan du gör några initiala eller efterföljande köp.

Medan SADOUN.COM vidtar rimliga åtgärder för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till din personliga information, kan vi inte vara ansvariga för handlingarna från dem som får obehörig åtkomst, och vi ger ingen garanti, uttryckligen, underförstådd eller på annat sätt, som vi kommer att förhindra obehörig åtkomst till din privata information. SADOUN.COM ELLER DETS FÖRETAGARE SKAL INGEN HÄNDELS ANSVARA FÖR NÅGRA SKADOR (VID FÖLJANDE, DIREKT, HÄNDELIG, INDIREKT, PUNITIV, SPECIAL ELLER ANNAN VIS) FÖR FÖR, ELLER PÅ NÅGOT sätt som är ansluten till en tredje part INFORMATION, Oavsett om sådana skador är baserade på kontrakt, strikt ansvar, skadestånd eller andra teorier om ansvarsskyldighet och även oavsett om SADOUN.COM HAR FAKTISKT ELLER KONSTRUKTIVT MEDDELANDE OM ATT SKADOR FUNGER.

Samtycke till vår kommunikation med dig via e-post. Genom att skapa ett Mitt konto hos oss, och varje gång du gör ett köp via vår webbplats, ger du tillstånd för SADOUN.COM att kontakta dig på din e-postadress. För att sluta ta emot våra marknadsförings-e-postmeddelanden, skicka ett e-postmeddelande till oss på [e-postskyddad] eller följ procedurerna för att välja bort sådana marknadsförings-e-postmeddelanden. Försäljningsvillkor och betalningsvillkor. För att köpa varor och / eller tjänster på vår webbplats måste du (a) vara minst arton (18) år eller tillämplig statsålder, (b) vara en fysisk person (inga företag, partnerskap eller andra lagliga enheter) och (c) vara bosatt i de 50 staterna i Amerikas förenta stater, exklusive sina samvälden, territorier och ägodelar ("USA"). Innan du köper varor eller tjänster på vår webbplats måste du förse oss med ett giltigt kreditkortsnummer och tillhörande betalningsinformation inklusive alla följande: (i) ditt namn så som det visas på kortet, (ii) din kredit kortnummer, (iii) kreditkorts typ, (iv) utgångsdatum och (v) eventuella aktiveringsnummer eller koder som behövs för att ladda ditt kort. Genom att skicka den informationen till oss godkänner du härmed att du bemyndigar oss att debitera ditt kort när det passar oss men inom trettio (30) dagar efter kreditkortsautorisationen. All försäljning av produkter och tjänster är slutgiltig. Alla avgifter från försäljningen kan inte återbetalas. Betalningsmetoder, kreditkortsvillkor och skatter. Alla betalningar måste göras med VISA, MasterCard, American Express, Discover, Paypal och statliga kreditkort (vart och ett kan tas bort av SADOUN.COM efter eget gottfinnande). Om vi ​​inte uttryckligen anger det på SADOUN.COM-webbplatsen accepterar vi inte något annat betalningsformulär. Om vi ​​erbjuder eller accepterar någon annan betalningsform godkänner du härmed alla begränsningar, villkor och villkor som är associerade med sådan ytterligare betalningsform. Ditt kortutgivaravtal reglerar din användning av ditt utsedda kort, och du måste hänvisa till det avtalet och inte dessa användarvillkor för att bestämma dina rättigheter och skyldigheter som kortinnehavare. DU, OCH INTE SADOUN.COM, ÄR ANSVARIGA FÖR ATT BETALA ALLA OBEHÖRDA BELOPP FÖRTAGADE TILL DITT KREDITKORT AV EN TREDJE PART. Du samtycker till att betala alla avgifter och avgifter som uppkommit i samband med dina köp (inklusive eventuella tillämpliga skatter) till de priser som gällde när avgifterna uppkom. Såvida du inte meddelar SADOUN.COM om avvikelser inom sextio (60) dagar efter att de först visas på ditt kreditkortsutdrag, godkänner du att de kommer att anses accepterade av dig för alla ändamål. Om SADOUN.COM inte tar emot betalning från din kreditkortsutgivare eller dess agent, samtycker du till att betala alla belopp som ska betalas på begäran av SADOUN.COM eller dess ombud. Du är ansvarig för att betala eventuella statliga skatter som läggs på dina inköp, inklusive, men inte begränsat till, försäljning, användning eller mervärdesskatt. SADOUN.COM ska automatiskt ta ut och hålla tillbaka tillämplig moms för order som ska levereras till adresser i Kalifornien och Massachusetts och alla andra stater eller orter som den anser krävs. Produktvillkor och avsiktsförklaring: Slutanvändaren förstår att vissa kabel- / satellit-tv-utrustning som säljs lagligt kan ändå användas på ett obehörigt sätt för att hjälpa till med stöld av kabel- / satellit-tv-tjänster.

SADOUN INTERNATIONAL FÖRSÄLJNING SÄLJER UTRUSTNING FÖR SLUTANVÄNDARE SÅ ATT SLUTANVÄNDAREN KAN ANVÄNDA PÅ LAGLIGT SÅTT. DET ÄR INTE AVSÄTTNINGEN FÖR SADOUN.COM ATT BEDÖRA NÅGOT KABEL- / SATELLITFÖRETAG, OCH SADOUN-FÖRSÄLJNINGAR INTERNATIONELLT HJÄLPER INGEN INDIVIDUELLA ATT GÖRA DET. MOTTAGNING AV KABEL- / SATELLITSIGNALER UTAN RÄTT BETALNING är EN BRYTT. DET ÄR SLUTANVÄNDARENS ANSVAR ATT MEDDELA DITT KABEL- / SATELLITFÖRETAG OM NÅGOT UTRUSTNING DE KAN HA, OCH MÅSTE FÅ TILLSTÅND ATT ANVÄNDA SÅTT UTRUSTNING. SADOUN INTERNATIONAL FÖRSÄLJNING HÅLLS INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA SKADOR FYSISKA ELLER RÄTTSLIGT SOM KAN ÅTERFÖRAS MED ANVÄNDNING AV UTRUSTNING KÖPT FRÅN SADOUN.COM WEBBPLATS SLUTANVÄNDAREN MÅSTE FÖLJA ALLA FEDERAL-, STATS- OCH LOKALLAGAR OM PRIVAT ÄGANDE AV KABEL- / SATELLIT-TV-UTRUSTNING.

I händelse av att slutanvändaren är en återförsäljare av kabel- / satellit-tv-utrustning kommer slutanvändaren inte att marknadsföra sådana produkter i avsikt att någon köpare köper utrustningen i syfte att hjälpa till vid stöld av kabel- / satellit-tv-tjänster, inte heller kommer slut Användare säljer eller på annat sätt överför utrustning Slutanvändare har köpt från Sadoun Sales International till någon tredje part som Slutanvändaren vet eller kan misstänka kommer att använda sådan kabel- / satellitutrustning för stöld av kabel- / satellit-tv-tjänster. SOM EN INDUCTION TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN GODKÄNNER SLUTANVÄNDARE ATT SKADA SADOUN FÖRSÄLJNING INTERNATIONELLT FÖR ALLA SKULDER, KOSTNADER ELLER KOSTNADER SOM KAN TILLGÅNG, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL FÖRVALTNINGSKOSTNADER OCH RÄTTSKOSTNADER, FÖR RESULTAT AV MIN FÖRTECKNING.

Avdelning 47 i USA: s kod 553 (a) (1) anger att:

"Ingen person får avlyssna eller ta emot eller hjälpa till med att fånga upp eller ta emot någon kommunikationstjänst som erbjuds via ett kabelsystem, såvida inte en kabeloperatör specifikt auktoriserar det eller på annat sätt kan tillåtas enligt lag."

Genom att göra en beställning anger slutanvändaren att han / hon är myndig och att de beställda produkterna endast kommer att användas på ett lagligt sätt. Det är slutanvändarens enda ansvar att säkerställa att federala, statliga och lokala lagar följs när dessa produkter används.

Slutanvändaren samtycker till att hålla Sadoun Sales International, dess ägare, anställda och dotterbolag fria från alla anspråk, handlingar, juridiska och / eller domstolsavgifter som väckts mot honom / henne i samband med användning / missbruk av produkter som beställts från denna webbplats och / eller produkter från externa webbplatser. Slutanvändaren går vidare med på att hålla och spara ofarlig distributör från alla anspråk, skulder, tvister och utgifter såsom advokatsalar från tredje part till följd av felaktig användning (dvs. hacking eller piratkodad kodad satellitsignal) av utrustningen som tillhandahålls av distributören, inklusive men inte begränsat till advokatavgifter och rättegångskostnader.

Beställningsacceptpolicy. Ditt mottagande av en elektronisk eller annan form av orderbekräftelse betyder inte att vi accepterar din beställning och inte heller en bekräftelse på vårt erbjudande att sälja. SADOUN.COM förbehåller sig rätten när som helst efter mottagandet av din beställning att acceptera eller avvisa din beställning av någon anledning. SADOUN.COM förbehåller sig vidare rätten när som helst efter mottagandet av din beställning, utan föregående meddelande till dig, att leverera mindre än den mängd du beställde av någon artikel. Din beställning anses accepterad av SADOUN.COM när vi levererar produkter eller tjänster som du har beställt. Alla beställningar som görs över $ 1000.00 (USA) måste erhålla förhandsgodkännande med en godtagbar betalningsmetod, som fastställts av vår kredit- och bedrägeriavdelning. Vi kan behöva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon beställning.

Inget ansvar för att sälja felaktiga produkter eller tjänster. SADOUN.COM har rätt att vägra eller annullera beställningar som gjorts för produkter och / eller tjänster som anges till ett felaktigt pris, rabatt eller återbetalning, eller som innehåller annan felaktig information eller typografiska fel. SADOUN.COM har rätt att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras kommer SADOUN.COM omedelbart att utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto till det belopp som debiteras.

Ändringar av priser eller faktureringsvillkor. SADOUN.COM reserverar sig rätten när som helst för att ändra sina priser och faktureringsmetoder för produkter eller tjänster som säljs, effektivt omedelbart vid utläggning på webbplatsen eller via e-postleverans till dig.

Service och support för sålda varor. Alla förfrågningar om teknisk service och support ska göras direkt till tillverkaren i enlighet med deras villkor.

Skadeersättning. DU GODKÄNNER ATT SKADLA OCH HÅLLA HARMLESS SADOUN.COM OCH DINA FÖRÄLDRAR, SISTERFÖRETAG, FÖRETAG, FÖRETAGARE, TJÄNSTLEVERANTÖRER, ANDRA SLUTANVÄNDARE, DISTRIBUTÖRER, LICENSIER, TJÄNSTEMÄN, RIKTLINJER OCH ANSÄTTARE AV NÅGON TREDJE PART FÖR ELLER RELATERAD TILL DIN ÖVERTRÄDELSE AV DENNA ANVÄNDARVILLKOR ELLER DIN ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON LAG, REGLERING ELLER TREDJEPARTSRÄTT.

Ansvarsfriskrivning. WEBBPLATSEN, PRODUKTER, TJÄNSTER, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, KONSTVERK, DATA OCH INFORMATION LEVERERAS ”SOM DE ÄR.” ALLA SADOUN.COMS FYSISKA PRODUKTER GARANTERAS MOT MATERIALFEL I TRETTI (30) DAGAR FRÅN FAKTURATIONSDATUM. SADOUN.COM FRISKRIVAR SNABBT ALLA GARANTIER OCH / ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÄLLAT, FÖR ALLA FRÅGOR SOM GÄLLER FÖR ELLER REFERENSERAD AV SADOUN.COM WEBBPLATS, INKLUSIV, INKLUSIV, INKLUSIV, INKLUSIV, INKLUDERAD ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER KVALITET AV DATA OCH FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, LÄMPLIGHET, TITEL, INTE ÖVERTRÄDELSE, MÅNG AV VIRUS ELLER MOTSÄTTNING FÖR BESKRIVNING.

ANSVARSBEGRÄNSNING. HELA RISKERNA FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ANVÄNDNING AV NÅGRA PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER ERBJUDNA PÅ ELLER I FÖRBINDELSE MED WEBBPLATSEN, OCH / ELLER ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL OCH / ELLER DIGITAL NEDLADDNING FÖRVARAR MED DIG. SADOUN.COM ELLER DETS LICENSGIVARE ELLER NÅGONS AV FUNKTIONER, DIREKTÖRER, MEDARBETARE, AGENTER ELLER FÖRETAGARE SKAL INTE HÄNDELIGT ANSVARA FÖR FÖLJANDE, TILLFÄLLIGA, DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELA, PUNITIVA ELLER ANDRA SKADOR OCH RÄNDLIGA SKADOR, OCH RÄNDLIGA SKADOR, OCH RÄNDIGA SKADOR, OCH RÄNDLIGA FEL FÖRTAPP AV FÖRETAGSVINSTER, FÖRETAGSAVBRYTNING, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER ANDRA PUNKTIONSFÖRLUST) UPPFALL FRÅN DENNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING AV ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA PRODUKTER, TJÄNSTER, INNEHÅLL OCH / ELLER DIGITAL DOWNLAD Oförmåga att använda SADOUN.COM-WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER FEL ATT LÄMNA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER FÖR INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH INNEHÅLL SOM ERHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER ANNAN ANVÄNDNING SOM UPPSTÅR UTAN DET FÖR ATT DET ANVÄNDER SIDAN .COM-WEBBPLATSEN OCH BASERAD PÅ KONTRAKT, SKADA, FÖRSVARIGHET, STRINKT ANSVAR ELLER ANDRA ÄVEN OM SADOUN.COM HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR. Oavsett något annat under dessa användarvillkor eller upplagda på webbplatsen, är det MAXIMALA ANSVAR SADOUN.COM HAR BEGRÄNSAT TILL NÅGRA BELOPP FAKTISKT BETALT TILL SADOUN.COM AV SLUTANVÄNDARE. BESTÄLLNINGSINFORMATION SOM FAKTURERING ELLER FRAKTADRESS SOM ÄR FELAKTIG ELLER ofullständig KAN RESULTERA I FÖRDRÖJNINGAR SOM INTE SKAL ANSVARA SADOUN.COM. DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT ANSVARENS BEGRÄNSNINGAR, FRISKRIVNING AV GARANTIER OCH BEGRÄNSADE ÅTGÄRDER SOM HÄR SOM ÄR HÄR TILLSTÅNDER EN OBEGRIPLIG TILLDELNING AV RISK (INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, I HÄNVISNING AV EN TOTAL OCH GRUNDLÄGGANDE AVSNITT FÖR OSS) GRUND FÖR FÖRDELEN MELLAN PARTERNA.

Policy för att avsluta privilegier för upphovsrättsintrång. Enligt 17 USC § 512, ändrad genom avdelning II i Digital Millennium Copyright Act ("lagen"), kommer SADOUN.COM att avsluta kontot för varje kund eller säljare som använder sina rättigheter för att olagligt överföra upphovsrättsskyddat material utan licens, giltigt försvar eller rättvis användningstillstånd för att göra det. Efter korrekt meddelande från upphovsrättsinnehavaren eller dess agent till SADOUN.COM och senare bekräftelse genom domstolsbeslut eller ett erkännande från kunden att ett konto har varit ett instrument för olaglig överträdelse, kommer SADOUN.COM att avsluta den intrångande kundens konto. SADOUN.COM kan också efter eget gottfinnande besluta att säga upp en kunds kontoprivilegier före den tiden om den har god tro på att intrång faktiskt har inträffat. Dessutom har SADOUN.COM enligt 17 USC § 512 (c) implementerat förfaranden för att motta skriftlig anmälan om påstådda överträdelser och för behandling av sådana anspråk i enlighet med lagen. SADOUN.COM respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber andra att göra detsamma. Om du tror att din upphovsrätt har åsidosatts via SADOUN.COM-webbplatsen, vänligen kontakta “Legal Department”, eller maila: Attn: Legal Department, SADOUN.COM, 603 Murphy Rd, Stafford, TX 77477 Eventuella skriftliga meddelanden som beskriver intrånget Verksamheten måste innehålla följande information: En elektronisk eller fysisk signatur från den person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av ett exklusivt påstått intrång; En beskrivning av det påstådda intrånget i arbetet eller materialet; En beskrivning av var det påstådda intrångsmaterialet finns på webbplatsen; Information som är tillräckligt tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom din adress, telefonnummer och e-postadress; Ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen av materialet inte är auktoriserad av upphovsrätten eller annan äganderätt, dess agent eller lagen; och ett uttalande från dig om att ovanstående information och anmälan är korrekt och under straff för mened att du är upphovsrättsinnehavaren eller bemyndigad att agera på uppdrag av ägaren vars påstådda intrång påstås kränks.

Allmän. Ingen försening eller underlåtenhet att vidta åtgärder enligt dessa användarvillkor ska utgöra något avstående från SADOUN.COM om någon bestämmelse i dessa användarvillkor. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas enligt tillämplig lag, anses den i den utsträckningen verkställbar i största möjliga utsträckning (och avskiljbar om sådan bestämmelse är helt ogenomförbar) och de återstående bestämmelserna i dessa villkor Användningen fortsätter i full kraft och effekt. Dessa användarvillkor kommer att binda och säkra till förmån för SADOUN.COMs tillåtna efterträdare och uppdrag. NÅGOT ANSVAR UNDER DENNA ANVÄNDARVILLKOR MÅSTE BRUKAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN. DENNA ANVÄNDARVILLKOR FÖRESKRIVS AV LAGAR I TEXASSTATEN UTAN AVSÄTTNING ELLER TILLÄMPNING AV NÅGON LAGSKONFLIKT. DU SAMTYCKER TILL DEN EXKLUSIVA JURISDIKTIONEN AV STATEN OCH FEDERALRÄTTER SITT I FORT BEND COUNTY, I TEXAS. Dessa användarvillkor är personliga för dig och får inte överföras, tilldelas eller delegeras till någon. Varje försök från dig att tilldela, överföra eller delegera dessa användarvillkor är ogiltigt. SADOUN.COM kan fritt tilldela dessa användarvillkor utan samtycke eller meddelande. Dessa användarvillkor (inklusive alla dokument som uttryckligen införlivats häri genom hänvisning, inklusive men inte begränsat till relevanta användningsregler) utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan SADOUN.COM och dig med avseende på ämnet här och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga förståelser, kommunikationer eller avtal som inte specifikt införlivas här.

 

 

Villkor

Din användning av tjänsten är en enda risk. Tjänsten tillhandahålls på "AS IS IS" och "AS AVAILABLE" basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp.

Tillämplig lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Förenta staternas lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 30 dagar före eventuella nya villkor som träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.