Скидач жице коаксијалног кабла.

Мотх1,010.80 - Мотх1,542.80
Мотх1,010.80 - Мотх1,915.20