Laatst bijgewerkt: [wpautoterms last_updated_date]

Lees deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden", "gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de [wpautoterms site_url] website (de "service") gebruikt die wordt beheerd door [wpautoterms company_name] ("ons", "wij" of "onze ”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot de Service of gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze voorwaarden te zijn gebonden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, dan heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

accounts

Wanneer je een account bij ons te maken, moet u ons informatie verstrekken die juist, volledig en actueel te allen tijde. Gebeurt dit niet, vormt een schending van de voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord of uw wachtwoord is met onze Service of een service van derden.

U gaat ermee akkoord niet om uw wachtwoord bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw account.

Gesponsorde advertenties
728×90 vochtige doekjes 1

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van [wpautoterms company_name] en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door [wpautoterms company_name].

[wpautoterms company_name] heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat [wpautoterms company_name] niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of beschikbare diensten op of via dergelijke websites of services.

Wij raden u aan de voorwaarden en privacy beleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, met inbegrip van, zonder beperking, als u de Algemene Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te staken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst ("gebruiksvoorwaarden") is van toepassing op het gebruik van de SADOUN.COM-website op https://www.sadoun.com (de "site"). De Site is eigendom van Sadoun Auction LLC DBA Sadoun Sales International (samen met haar gelieerde bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot Sadoun.net, "SADOUN.COM"). Voordat u doorgaat met uw aankoop met behulp van ons winkelwagentje, DOOR TE KLIKKEN OP "IK HEB DE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN, BEGRIJPEN EN AKKOORD GAAT", GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, KLIK DAN NIET OP DE KNOP EN GEBRUIK DE SITE NIET.

SADOUN.COM behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden elke keer te controleren voordat u de site gebruikt. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. U gaat ermee akkoord dat alle volgende aankopen door u onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn totdat we een gewijzigde gebruiksvoorwaarden publiceren en vervolgens in overeenstemming met dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Zolang u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en dergelijke wijzigingen, verleent SADOUN.COM u ("Eindgebruiker") een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt voorrecht om de Site te betreden en te gebruiken.

We verlenen diensten aan u met inachtneming van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst worden uiteengezet. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voordat u verder gaat, lees dan dit akkoord, omdat de toegang tot, het browsen, of op andere wijze gebruik van de site geeft uw akkoord met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst. U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, luiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding zou kunnen geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten van de VS of de wetten van enig ander land dat mogelijk van toepassing is; of (c) in strijd is met of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon. sadoun.com kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de Site te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en sadoun.com is niet verplicht om de bron van een dergelijke toegang tot of gebruik van de site te onderzoeken.Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door je gebruik van de site, verklaar je dat je 18 jaar oud bent leeftijd of ouder. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven om te winkelen en niet voor enig ander doel. commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf toegestaan ​​door sadoun.com. Elke overtreding van deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan ​​door ons bedrijf, is alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en ander materiaal die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de "inhoud") zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie die op de site wordt aangeboden of de site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door ons bedrijf. U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of dergelijk gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen.

Inhoud; Copyright en handelsmerk. Alle media (gedownload of voorbeelden), software, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, muziek, video's, foto's, handelsmerken, logo's, illustraties en andere inhoud op de site (gezamenlijk 'inhoud'), inclusief maar niet beperkt tot de ontwerp, selectie, rangschikking en coördinatie van dergelijke inhoud op de site is eigendom van of in licentie gegeven door of aan SADOUN.COM, en wordt beschermd door auteursrecht, handelsimago en handelsmerkwetten, en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud worden gereproduceerd, opgenomen, opnieuw verzonden, verkocht, verhuurd, uitgezonden, gedistribueerd, gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gewijzigd om nieuwe werken te maken, uitgevoerd , gedigitaliseerd, gecompileerd, vertaald of verzonden op enigerlei wijze naar een andere computer, website of ander medium of voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SADOUN.COM. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, krijgt u geen rechten of licenties op patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsimago, publiciteitsrechten of handelsmerken met betrekking tot de inhoud, en SADOUN.COM behoudt zich alle rechten voor die hieronder niet uitdrukkelijk worden verleend. SADOUN.COM wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het gebruik door u van enige inhoud die op of in verband met de site is verkregen.

SADOUN.COM, SatHawk, DreamZone, FlyHawk zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van SADOUN.COM. Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen, logo's en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van SADOUN.COM. Alle andere handelsmerken of servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk of dienstmerk van SADOUN.COM zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SADOUN.COM is ten strengste verboden.

Registratie; Klanten accounts; Gebruik van de site. Voor bepaalde diensten die op of via de site worden aangeboden, moet u eerst een Mijn account openen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw My Account-informatie, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om SADOUN.COM onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die SADOUN.COM of een andere gebruiker van de Site oploopt doordat iemand anders uw wachtwoord of klantenaccount gebruikt. U mag op geen enkel moment het wachtwoord of het klantenaccount van iemand anders gebruiken. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang tot de site te krijgen. Mocht u dit proberen, anderen helpen bij het maken van dergelijke pogingen of instructies, software of tools voor dat doel verspreiden, dan wordt uw klant Mijn account beëindigd. U stemt ermee in ons nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf en uw factuurgegevens te verstrekken, zoals gevraagd door het registratieproces. U mag geen enkel automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie of enig soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen tot, te verkrijgen, te kopiëren, te onderzoeken, te testen of te bewaken, enig deel van de site of enige inhoud, of op enigerlei wijze te reproduceren of omzeilen. de navigatiestructuur of presentatie van de site of enige inhoud, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via de site. U stemt ermee in dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van de Site of een van de systemen of netwerken die de Site vormen of daarmee verbonden zijn.

U gaat er ook mee akkoord dat SADOUN.COM, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw toegang tot de Site en uw Mijn Account om welke reden dan ook kan beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot: (1) pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de Site te krijgen of hulp aan andermans pogingen om dit te doen, (2) het overwinnen van softwarebeveiligingsfuncties die het gebruik van of het beschermen van inhoud beperken, (3) stopzetting of materiële wijziging van de site of enige dienst die op of via de site wordt aangeboden, (4) schendingen hiervan Gebruiksvoorwaarden, (5) niet betalen voor aankopen, (6) vermoedelijke of daadwerkelijke inbreuk op het auteursrecht, (7) onverwachte operationele problemen of (8) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties. U gaat ermee akkoord dat SADOUN.COM niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor het beëindigen van uw toegang tot de site.

Toestemming voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens. Zoals vollediger beschreven in ons privacybeleid (klik hier om te bekijken), moet u bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven om onze site te gebruiken, te registreren en aankopen te doen. Als voorwaarde voor het registreren op onze site of het doen van aankopen van producten en / of diensten of het uitvoeren van transacties, verklaart u dat u eerst ons privacybeleid hebt gelezen en instemt met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijk identificeerbare informatie en -Persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in ons privacybeleid. De algemene voorwaarden van ons privacybeleid zullen van tijd tot tijd veranderen, en als voorwaarde voor het browsen op de site, het gebruiken van functies of het doen van een aankoop, gaat u ermee akkoord dat u eerst ons privacybeleid leest voordat u een eerste of volgende aankoop doet.

Hoewel SADOUN.COM redelijke stappen onderneemt om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie te beschermen en te voorkomen, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de daden van degenen die ongeautoriseerde toegang verkrijgen, en we geven geen garantie, expliciet, impliciet of anderszins, dat we zullen voorkomen ongeautoriseerde toegang tot uw privégegevens. IN GEEN GEVAL ZAL SADOUN.COM OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (OF GEVOLG, DIRECTE, INCIDENTEEL, INDIRECT, STRAFFEND, SPECIAAL OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT, OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET EEN DERDE INFORMATIE, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE OP CONTRACT IS GEBASEERD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMIDDELEN OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSSTHEOREN, EN OOK ONGEACHT OF SADOUN.COM WERKELIJKE OF CONSTRUCTIEVE KENNISGEVING WERD GEGEVEN DAT SCHADE MOGELIJK IS.

Toestemming voor onze communicatie met u per e-mail. Door een Mijn account bij ons aan te maken en elke keer dat u een aankoop doet via onze Site, geeft u SADOUN.COM toestemming om contact met u op te nemen op uw e-mailadres. Als u onze marketing-e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op [e-mail beveiligd] of volg de opt-out-procedures zoals uiteengezet in dergelijke marketing-e-mails. Verkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Om goederen en / of diensten op onze site te kopen, moet u (a) ten minste achttien (18) jaar oud zijn of de toepasselijke meerderjarigheidsstaat, (b) een natuurlijke persoon zijn (geen bedrijven, partnerschappen of andere juridische entiteiten), en (c) een inwoner zijn van de 50 staten van de Verenigde Staten van Amerika, exclusief zijn gemenebest, territoria en bezittingen ("Verenigde Staten"). Voorafgaand aan de aankoop van goederen of diensten op onze site, moet u ons een geldig creditcardnummer en bijbehorende betalingsinformatie verstrekken, inclusief al het volgende: (i) uw naam zoals deze op de kaart staat, (ii) uw kredietwaardigheid kaartnummer, (iii) het creditcardtype, (iv) de vervaldatum en (v) eventuele activeringsnummers of codes die nodig zijn om uw kaart te belasten. Door die informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat u ons machtigt om uw kaart naar ons gemak, maar binnen dertig (30) dagen na creditcardautorisatie, in rekening te brengen. Alle verkopen van producten en diensten zijn definitief. Alle kosten van deze verkopen zijn niet-restitueerbaar. Betalingsmethoden, creditcardvoorwaarden en belastingen. Alle betalingen moeten worden gedaan met VISA, MasterCard, American Express, Discover, Paypal en overheidscreditcards (die elk naar eigen goeddunken door SADOUN.COM kunnen worden verwijderd). Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de SADOUN.COM-site, aanvaarden wij geen andere betalingsvormen. Als we een andere betalingsmethode aanbieden of accepteren, gaat u hierbij akkoord met alle beperkingen, voorwaarden en bepalingen die aan een dergelijke aanvullende betalingsmethode zijn verbonden. Uw kaartuitgeverovereenkomst regelt uw gebruik van de door u aangewezen kaart, en u moet naar die overeenkomst verwijzen en niet naar deze Gebruiksvoorwaarden om uw rechten en plichten als kaarthouder te bepalen. U, EN NIET SADOUN.COM, BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET BETALEN VAN ONGEAUTORISEERDE BEDRAGEN DIE DOOR EEN DERDE OP UW CREDITCARD WORDEN GEFACTUREERD. U stemt ermee in om alle vergoedingen en kosten die zijn gemaakt in verband met uw aankopen (inclusief eventuele toepasselijke belastingen) te betalen tegen de tarieven die van kracht waren toen de kosten werden gemaakt. Tenzij u SADOUN.COM binnen zestig (60) dagen nadat ze voor het eerst op uw creditcardafschrift zijn verschenen, op de hoogte stelt van eventuele afwijkingen, gaat u ermee akkoord dat deze voor alle doeleinden door u worden geaccepteerd. Als SADOUN.COM geen betaling ontvangt van uw creditcardmaatschappij of diens agent, gaat u ermee akkoord alle verschuldigde bedragen te betalen op verzoek van SADOUN.COM of haar agenten. U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele overheidsbelastingen die op uw aankopen worden geheven, inclusief maar niet beperkt tot verkoop-, gebruiksbelastingen of belasting over de toegevoegde waarde. SADOUN.COM zal automatisch de toepasselijke omzetbelasting in rekening brengen en inhouden voor bestellingen die moeten worden afgeleverd op adressen in Californië en Massachusetts en alle andere staten of plaatsen die zij nodig acht. Kabel- / satelliettelevisieapparatuur die legaal wordt verkocht, mag niettemin op ongeoorloofde wijze worden gebruikt om te helpen bij diefstal van kabel- / satelliettelevisiediensten.

SADOUN SALES INTERNATIONAL VERKOOPT EINDGEBRUIKER APPARATUUR ZODAT DE EINDGEBRUIKER OP EEN LEGITIEME MANIER ZOALS BEDOELD KAN GEBRUIKEN. HET IS NIET DE BEDOELING VAN SADOUN.COM OM ENIG KABEL / SATELLIETBEDRIJF TE DEFRAUDEREN, EN SADOUN SALES INTERNATIONAL ZAL GEEN ENKELE INDIVIDU HELPEN OM DIT TE DOEN. HET ONTVANGEN VAN KABEL- / SATELLIETSIGNALEN ZONDER JUISTE BETALING IS EEN MISDAAD. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EINDGEBRUIKER OM HUN KABEL / SATELLIETBEDRIJF TE MELDEN VAN ENIGE APPARATUUR DIE ZE MOGELIJK HEBBEN EN TOESTEMMING MOET VERKRIJGEN OM DERGELIJKE APPARATUUR TE GEBRUIKEN. SADOUN SALES INTERNATIONAL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE FYSIEKE OF WETTELIJKE SCHADE DIE KAN OPLOSSEN BIJ HET GEBRUIK VAN APPARATUUR DIE VAN DE SADOUN.COM-WEBSITE IS GEKOCHT. DE EINDGEBRUIKER MOET ALLE FEDERALE, STAATS- EN LOKALE WETGEVING NALEVEN MET BETREKKING TOT HET PRIVÉ-EIGENDOM VAN KABEL- / SATELLIET-TV-APPARATUUR.

In het geval dat de eindgebruiker een dealer is in kabel- / satelliettelevisieapparatuur, zal de eindgebruiker geen reclame maken voor dergelijke producten met de bedoeling dat een koper de apparatuur koopt om te helpen bij diefstal van kabel- / satelliettelevisiediensten, en De gebruiker verkoopt apparatuur die de eindgebruiker heeft gekocht van Sadoun Sales International of draagt ​​deze anderszins over aan een derde partij waarvan de eindgebruiker weet of vermoedt dat hij dergelijke kabel- / satellietapparatuur zal gebruiken voor diefstal van kabel- / satelliettelevisiediensten. ALS INLEIDING AAN DE DEALER GAAT DE EINDGEBRUIKER AKKOORD MET SADOUN SALES INTERNATIONAL VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN OF UITGAVEN DIE KUNNEN OPLOPEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCAATKOSTEN EN GERECHTSKOSTEN, ALS GEVOLG VAN MIJN SCHENDING VAN DE VOORGAANDE BESCHIKKING.

Titel 47 van de United States Code 553 (a) (1) stelt dat:

"Niemand mag enige communicatiedienst onderscheppen, ontvangen of helpen bij het onderscheppen of ontvangen van communicatiediensten die via een kabelsysteem worden aangeboden, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verleend door een kabelexploitant of anderszins specifiek wettelijk is toegestaan."

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Eindgebruiker dat hij / zij de wettelijke leeftijd heeft bereikt en dat de bestelde producten alleen op een rechtmatige manier zullen worden gebruikt. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om ervoor te zorgen dat de federale, staats- en lokale wetten worden nageleefd bij het gebruik van deze producten.

De eindgebruiker stemt ermee in om Sadoun Sales International, zijn eigenaars, werknemers en gelieerde ondernemingen vrij te houden van alle claims, acties, juridische en / of gerechtskosten die tegen hem / haar worden ingediend in verband met gebruik / misbruik van producten die via deze website zijn besteld en / of producten van externe sites. De eindgebruiker stemt er verder mee in om de onschadelijke distributeur te houden en te beschermen tegen alle claims, aansprakelijkheden, geschillen en uitgaven zoals advocaatkosten van derden als gevolg van oneigenlijk gebruik (dwz hacking of piraterij gecodeerd betaald satellietsignaal) van de apparatuur geleverd door de distributeur, maar niet beperkt tot advocaatkosten en gerechtskosten.

Acceptatiebeleid voor bestellingen. Uw ontvangst van een elektronische of andere vorm van orderbevestiging betekent niet dat wij uw bestelling accepteren, noch vormt het een bevestiging van ons aanbod om te verkopen. SADOUN.COM behoudt zich het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren. SADOUN.COM behoudt zich verder het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, om minder dan de door u bestelde hoeveelheid van een artikel te leveren. Uw bestelling wordt door SADOUN.COM geacht te zijn geaccepteerd bij levering van de door u bestelde producten of diensten. Alle bestellingen die meer dan $ 1000.00 (VS) worden geplaatst, moeten vooraf worden goedgekeurd met een acceptabele betalingsmethode, zoals vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudepreventie. Mogelijk hebben we aanvullende verificaties of informatie nodig voordat we een bestelling accepteren.

Geen verantwoordelijkheid om verkeerd geprijsde producten of diensten te verkopen. SADOUN.COM heeft het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren die zijn geplaatst voor producten en / of diensten met een onjuiste prijs, korting of terugbetaling, of die andere onjuiste informatie of typografische fouten bevatten. SADOUN.COM heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal SADOUN.COM onmiddellijk een tegoed op uw creditcardrekening uitschrijven voor het bedrag van de afschrijving.

Wijzigingen in prijzen of factureringsvoorwaarden. SADOUN.COM BEHOUDT TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR OM HAAR PRIJZEN EN FACTURERINGSMETHODEN VOOR VERKOCHTE PRODUCTEN OF DIENSTEN TE WIJZIGEN, EFFECTIEF ONMIDDELLIJK BIJ PLAATSING OP DE SITE OF PER E-MAIL.

Service en ondersteuning voor verkochte goederen. Alle verzoeken om technische service en ondersteuning moeten rechtstreeks bij de fabrikant worden ingediend in overeenstemming met hun algemene voorwaarden.

Vrijwaring. U GAAT AKKOORD MET SCHADELOZE SADOUN.COM EN HAAR OUDERS, ZUSTERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIENSTVERLENERS, ANDERE EINDGEBRUIKERS, DISTRIBUTEURS, LICENTIEGEVERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS VAN WELKE CLAIM OF WERKNEMERS, INCLUSIEF, INCLUSIEF. DOOR EEN DERDE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OF UW SCHENDING VAN WETGEVING, REGELGEVING OF RECHT VAN DERDEN.

Afwijzing van garanties. DE SITE, PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD, SOFTWARE, KUNSTWERK, GEGEVENS EN INFORMATIE WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT". ALLE FYSIEKE PRODUCTEN VAN SADOUN.COM ZIJN GEGARANDEERD TEGEN MATERIËLE DEFECTEN DERTIG (30) DAGEN VANAF DE FACTUURDATUM. BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK VERMELD, WIJST SADOUN.COM UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN / OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, AF MET BETREKKING TOT OF VERMELDING VAN DE SADOUN.COM-SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET / BEPERKT TOT, OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF KWALITEIT VAN GEGEVENS EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GESCHIKTHEID, TITEL, NIET-INBREUK, GEBREK AAN VIRUSSEN OF OVEREENSTEMMING MET DE BESCHRIJVING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. HET GEHELE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE OP OF IN VERBAND MET DE SITE WORDEN AANGEBODEN, EN / OF HET GEBRUIK VAN ELKE INHOUD EN / OF DIGITALE DOWNLOADS BLIJFT BIJ U. IN GEEN GEVAL ZAL SADOUN.COM OF HAAR LICENTIEGEVERS OF EEN VAN HUN OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG, INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, WELKE BEPERKING DAN OOK, MET INBEGRIP VAN VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER PECUNIAIR VERLIES) VOORTVLOEIEND UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM PRODUCTEN, DIENSTEN, CONTENT EN / OF DIGITALE DOWNLOADS TE GEBRUIKEN, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SADOUN.COM-SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE VERLENING VAN OF HET NIET LEVEREN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN INHOUD VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SADOUN .COM-SITE, ONGEACHT OP CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS SADOUN.COM OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT IETS ANDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OP DE SITE GEPLAATST, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID DIE SADOUN.COM HEEFT BEPERKT TOT ELK BEDRAG DAT WERKELIJK DOOR DE EINDGEBRUIKER AAN SADOUN.COM IS BETAALD. BESTELINFORMATIE ZOALS EEN FACTURERING OF VERZENDADRES DIE ONNAUWKEURIG OF ONVOLLEDIG IS, KAN LEIDEN TOT VERTRAGINGEN DIE NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SADOUN.COM ZIJN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFWIJZINGEN VAN GARANTIES EN BEPERKTE RECHTSMIDDELEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, EEN ONAFSCHEIDELIJKE RISICOVERDELING VERTEGENWOORDIGEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IN GEVAL VAN EEN TOTALE EN FUNDAMENTELE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN). BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

Beleid om rechten voor inbreuk op het auteursrecht te beëindigen. In overeenstemming met 17 USC § 512, zoals gewijzigd door Titel II van de Digital Millennium Copyright Act (de "wet"), zal SADOUN.COM het account beëindigen van elke klant of leverancier die zijn of haar privileges gebruikt om auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig te verzenden zonder een licentie, geldige verdediging of recht op redelijk gebruik om dit te doen. Na de juiste kennisgeving door de houder van het auteursrecht of zijn vertegenwoordiger aan SADOUN.COM en latere bevestiging door middel van een gerechtelijk bevel of een bekentenis door de klant dat een account een instrument van onwettige inbreuk is geweest, zal SADOUN.COM het account van de inbreukmakende klant beëindigen. SADOUN.COM kan ook naar eigen goeddunken beslissen om de accountprivileges van een klant vóór die tijd te beëindigen als hij goede overtuiging heeft dat er daadwerkelijk een inbreuk heeft plaatsgevonden. Bovendien heeft SADOUN.COM, overeenkomstig 17 USC § 512 (c), procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke kennisgeving van beweerde inbreuken en voor het verwerken van dergelijke claims in overeenstemming met de wet. SADOUN.COM respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen anderen hetzelfde te doen. Als u denkt dat uw auteursrecht is geschonden via de SADOUN.COM-website, neem dan contact op met de "Juridische afdeling" of stuur een e-mail naar: Attn: Legal Department, SADOUN.COM, 603 Murphy Rd, Stafford, TX 77477. de activiteit moet de volgende informatie bevatten: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief item waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt; Een beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal; Een beschrijving van waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op de site bevindt; Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, diens vertegenwoordiger of de wet; en een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en melding juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht vermeend wordt geschonden.

Algemeen. Geen enkele vertraging of verzuim om actie te ondernemen onder deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand door SADOUN.COM van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, wordt deze in die mate geacht uitvoerbaar te zijn voor zover mogelijk (en scheidbaar in het geval dat een dergelijke bepaling volledig niet afdwingbaar is) en de overige bepalingen van deze Voorwaarden van Het gebruik zal met volledige kracht en effect worden voortgezet. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bindend en komen ten goede aan de toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van SADOUN.COM. ELKE CLAIM ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN MOET BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS VOORKOMEN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VALLEN ONDER DE WETTEN VAN DE STAAT TEXAS, ZONDER WETTELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN. U STEMT IN MET DE EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED VAN DE STAAT EN DE FEDERALE RECHTER DIE IN DE STAAT TEXAS ZIT IN FORT BEND COUNTY. Deze gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk voor u en mogen aan niemand worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd. Elke poging van u om deze gebruiksvoorwaarden toe te wijzen, over te dragen of te delegeren, is nietig. SADOUN.COM mag deze gebruiksvoorwaarden vrij toewijzen zonder toestemming of kennisgeving. Deze gebruiksvoorwaarden (inclusief alle documenten die hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen door middel van verwijzing, inclusief maar niet beperkt tot de relevante gebruiksregels) vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen SADOUN.COM en u met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen of overeenkomsten die niet specifiek hierin zijn opgenomen.

 

 

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" -basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, op eigen voorwaarde, deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk moment. Als een revisie materiaal is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen op te geven voordat er nieuwe voorwaarden worden ingevoerd. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar onze eigen goeddunken bepaald.

Door door te gaan met de toegang tot of gebruik van onze Service nadat deze wijzigingen van kracht zijn, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met gebruik van de Service.

Contacteer ons

Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.