Dikemaskinikan terakhir: [wpautoterms last_updated_date]

Harap baca Syarat Penggunaan ini ("Syarat", "Syarat Penggunaan") dengan teliti sebelum menggunakan laman web [wpautoterms site_url] ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh [wpautoterms company_name] ("kami", "kami", atau "kami ").

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini berlaku untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat tersebut, maka anda mungkin tidak mengakses Perkhidmatan.

Akaun

Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberikan kami maklumat yang tepat, lengkap dan terkini pada setiap masa. Kegagalan berbuat demikian adalah pelanggaran Syarat, yang boleh mengakibatkan penamatan serta-merta akaun anda pada Perkhidmatan kami.

Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan tersebut dan untuk apa-apa aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda, sama ada kata laluan anda adalah dengan Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja menyedari apa-apa pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran akaun anda.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan, ciri dan fungsi asalnya adalah dan akan kekal menjadi milik eksklusif [wpautoterms company_name] dan pemberi lesennya.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh [wpautoterms company_name].

[wpautoterms company_name] tidak mempunyai kawalan atas, dan tidak bertanggung jawab atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa [wpautoterms company_name] tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan seperti itu di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami menasihatkan anda untuk membaca terma-terma dan syarat-syarat dan dasar privasi mana-mana laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Semua peruntukan Terma yang bersifat kekal itu akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda dengan segera, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Selepas penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan serta-merta berhenti. Jika anda ingin menamatkan akaun anda, anda hanya boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Semua peruntukan Terma yang bersifat kekal itu akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

 

Perjanjian Syarat Penggunaan ini ("Syarat Penggunaan") berlaku untuk penggunaan laman web SADOUN.COM yang terletak di https://www.sadoun.com ("Situs"). Laman web ini adalah hak milik Sadoun Auction LLC DBA Sadoun Sales International (bersama dengan syarikat gabungannya, termasuk tanpa batasan, Sadoun.net, "SADOUN.COM"). Sebelum anda meneruskan pembelian menggunakan troli membeli-belah kami, dengan MENG KLIK "SAYA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI DAN SETUJU DENGAN SYARAT PENGGUNAAN," ANDA SETUJU DENGAN TERMA PENGGUNAAN INI. JIKA ANDA TIDAK SETUJU, JANGAN KLIK PADA Tombol DAN JANGAN GUNAKAN LAMAN.

SADOUN.COM berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, menambah atau membuang sebahagian daripada Syarat Penggunaan ini, pada bila-bila masa. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa Syarat Penggunaan ini setiap kali sebelum menggunakan Laman web ini. Penggunaan laman web anda yang berterusan setelah penyusunan perubahan akan bermakna bahawa anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Anda bersetuju bahawa semua pembelian berikutnya oleh anda akan tertakluk pada terma dan syarat Syarat Penggunaan ini, yang akan berlaku sehingga kami memposting Syarat Penggunaan yang diubah dan kemudian sesuai dengan Syarat Penggunaan yang diubah. Selagi anda mematuhi Syarat Penggunaan ini dan apa-apa pengubahsuaian tersebut, SADOUN.COM memberi anda ("Pengguna Akhir") hak istimewa peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dilisensikan, terhad untuk memasuki dan menggunakan Laman web ini.

Kami memberikan perkhidmatan kepada anda tertakluk kepada pemberitahuan, syarat, dan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Selain itu, anda akan mematuhi peraturan, panduan, dasar, syarat, dan syarat yang berlaku untuk perkhidmatan tersebut sebelum anda menggunakannya. Kami berhak mengubah laman web ini dan terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Sebelum meneruskan, sila baca perjanjian ini kerana mengakses, menyemak imbas, atau sebaliknya menggunakan laman web ini menunjukkan persetujuan anda dengan semua terma dan syarat-syarat dalam perjanjian ini. Anda tidak boleh memuat naik, menyebarkan, atau menerbitkan melalui Laman web ini apa-apa Kandungan, maklumat, atau bahan lain yang (a) merangkumi bug, virus, cacing, pintu perangkap, kuda Trojan, atau kod atau harta berbahaya lain; (b) memfitnah, mengancam, memfitnah, cabul, tidak senonoh, pornografi, diskriminasi, atau boleh menimbulkan tanggungjawab sivil atau jenayah di bawah undang-undang AS atau undang-undang mana-mana negara lain yang mungkin berlaku; atau (c) melanggar atau melanggar hak cipta, paten, tanda dagang, tanda perkhidmatan, rahsia perdagangan, atau hak milik lain mana-mana orang. sadoun.com mungkin memberi anda pengenalan dan kata laluan akaun untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan bahagian tertentu di Laman ini. Setiap kali anda menggunakan kata laluan atau pengenalan diri, anda dianggap diberi kebenaran untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dengan cara yang sesuai dengan terma dan syarat perjanjian ini, dan sadoun.com tidak mempunyai kewajipan untuk menyiasat sumber akses atau penggunaan Laman web tersebut. Dengan menerima Syarat Penggunaan ini melalui penggunaan Laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun umur atau lebih tua. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, sila gunakan Laman web ini hanya di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga yang sah. Tertakluk pada terma dan syarat perjanjian ini, dengan ini memberikan anda lesen terhad, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik, dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Laman web ini dengan memaparkannya di penyemak imbas Internet anda hanya untuk tujuan membeli-belah dan bukan untuk sebarang penggunaan atau penggunaan komersial atas nama pihak ketiga, kecuali yang dibenarkan secara eksplisit oleh sadoun.com terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Perjanjian ini akan mengakibatkan pembatalan segera lesen yang diberikan dalam perenggan ini tanpa pemberitahuan kepada anda. Kecuali secara eksplisit dibenarkan oleh syarikat kami terlebih dahulu, semua bahan, termasuk gambar, teks, ilustrasi, reka bentuk, ikon, foto, program, klip muzik atau muat turun, klip video dan tulisan serta bahan lain yang menjadi sebahagian daripada Laman web ini (secara kolektif, "Kandungan") bertujuan hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial. Anda tidak boleh menggunakan apa-apa maklumat yang disediakan di Laman ini secara komersial atau menggunakan Laman web ini untuk kepentingan perniagaan lain. Kami berhak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun, dan / atau membatalkan pesanan mengikut budi bicaranya, termasuk, tanpa batasan, jika kami percaya bahawa kelakuan pelanggan melanggar undang-undang yang berlaku atau membahayakan kepentingan kami. Anda tidak boleh memperbanyak, menyebarkan, memaparkan, menjual, menyewakan, menghantar, membuat karya terbitan dari, menterjemahkan, mengubah suai, membuat jurutera terbalik, membongkar, menyusun semula, atau mengeksploitasi Laman web ini atau sebahagian daripadanya kecuali jika dibenarkan oleh syarikat kami secara bertulis .Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua akses dan penggunaan laman web ini oleh sesiapa sahaja yang menggunakan kata laluan dan pengenalan yang mula-mula diberikan kepada anda sama ada akses dan penggunaan laman web ini sebenarnya dibenarkan oleh anda, termasuk tanpa batasan, semua komunikasi dan penghantaran dan semua kewajipan (termasuk tanpa had tanggungjawab kewangan) yang berlaku melalui akses atau penggunaan tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda.

Kandungan; Notis Hak Cipta dan Tanda Dagangan. Semua media (muat turun atau sampel), perisian, teks, gambar, grafik, antara muka pengguna, muzik, video, gambar, tanda dagang, logo, karya seni dan kandungan lain di Laman (secara kolektif, "Kandungan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, pemilihan, pengaturan, dan penyelarasan Kandungan tersebut di Laman web dimiliki atau dilesenkan oleh atau kepada SADOUN.COM, dan dilindungi oleh hak cipta, pakaian perdagangan, dan undang-undang tanda dagang, dan pelbagai undang-undang hak harta intelek lain. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat Penggunaan ini, tidak ada bahagian dari Laman dan tidak ada Konten yang dapat diterbitkan ulang, direkodkan, dikirimkan kembali, dijual, disewa, disiarkan, diedarkan, diterbitkan, dimuat, diposkan, dipaparkan secara terbuka, diubah untuk membuat karya baru, dilakukan , didigitalkan, disusun, diterjemahkan atau dihantar dengan cara apa pun ke komputer, laman web atau medium lain atau untuk tujuan komersil, tanpa kebenaran bertulis SADOUN.COM terlebih dahulu. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas di sini, anda tidak diberikan hak atau lesen untuk hak paten, hak cipta, rahsia perdagangan, pakaian perdagangan, hak publisiti atau tanda dagang berkenaan dengan mana-mana Kandungan, dan SADOUN.COM berhak atas semua hak yang tidak diberikan secara jelas di bawah ini. SADOUN.COM dengan tegas menolak semua tanggungjawab dan tanggungjawab untuk penggunaan oleh anda dari mana-mana Kandungan yang diperoleh di atau berkaitan dengan Laman web ini.

SADOUN.COM, SatHawk, DreamZone, FlyHawk adalah tanda dagangan berdaftar, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan SADOUN.COM. Semua grafik, ikon, logo dan nama perkhidmatan tersuai adalah tanda dagang berdaftar, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan SADOUN.COM. Semua tanda dagangan atau tanda perkhidmatan lain adalah hak milik pemiliknya masing-masing. Penggunaan sebarang tanda dagangan atau tanda perkhidmatan SADOUN.COM tanpa kebenaran bertulis SADOUN.COM dilarang sama sekali.

Pendaftaran; Akaun Pelanggan; Penggunaan Laman web. Perkhidmatan tertentu yang ditawarkan di atau melalui Laman web mengharuskan anda membuka Akaun Saya terlebih dahulu. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat Akaun Saya, termasuk kata laluan anda, dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memberitahu SADOUN.COM dengan segera mengenai penggunaan akaun atau kata laluan anda yang tidak dibenarkan, atau pelanggaran keselamatan yang lain. Anda mungkin bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung oleh SADOUN.COM atau mana-mana pengguna Laman web ini kerana orang lain menggunakan kata laluan atau akaun pelanggan anda. Anda tidak boleh menggunakan kata laluan atau akaun pelanggan orang lain pada bila-bila masa. Anda tidak boleh berusaha mendapatkan akses tanpa kebenaran ke Laman web ini. Sekiranya anda berusaha untuk melakukannya, bantu orang lain dalam membuat percubaan seperti itu, atau menyebarkan arahan, perisian atau alat untuk tujuan tersebut, maka Akaun Saya pelanggan anda akan dihentikan. Anda bersetuju untuk memberikan kami maklumat yang tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda dan maklumat penagihan anda seperti yang diminta oleh proses pendaftaran. Anda tidak boleh menggunakan alat, program, algoritma atau metodologi automatik, atau proses manual yang serupa atau setara, untuk mengakses, memperoleh, menyalin, menyelidik, menguji atau memantau mana-mana bahagian Laman atau Kandungan apa pun, atau dengan cara apa pun menghasilkan semula atau mengelakkan struktur navigasi atau persembahan Laman atau Kandungan apa pun, untuk memperoleh atau berusaha mendapatkan bahan, dokumen atau maklumat dengan cara apa pun yang tidak sengaja disediakan melalui Laman web ini. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengambil tindakan yang membebankan beban yang tidak munasabah atau tidak besar pada infrastruktur Laman atau mana-mana sistem atau rangkaian yang terdiri atau dihubungkan ke Laman.

Anda juga bersetuju bahawa SADOUN.COM boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda, menghentikan akses anda ke Laman dan Akaun Saya dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan: (1) percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke Laman atau pertolongan kepada orang lain yang berusaha untuk melakukannya, (2) mengatasi ciri keselamatan perisian yang membatasi penggunaan atau melindungi Kandungan apa pun, (3) penghentian atau pengubahsuaian material dari Laman atau perkhidmatan yang ditawarkan di atau melalui Laman, (4) pelanggaran ini Syarat Penggunaan, (5) kegagalan membayar pembelian, (6) dugaan atau pelanggaran hak cipta yang sebenarnya, (7) kesulitan operasi yang tidak dijangka, atau (8) permintaan oleh penegak hukum atau badan pemerintah lainnya. Anda bersetuju bahawa SADOUN.COM tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk penamatan akses anda ke Laman web ini.

Iklan Tajaan
728×90 tisu basah 1

Persetujuan untuk Pengumpulan, Penggunaan & Pendedahan Maklumat Peribadi Anda. Seperti yang dijelaskan dengan lebih lengkap dalam Dasar Privasi kami, (klik di sini untuk melihat), anda mesti mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi tertentu untuk menggunakan Laman web kami, mendaftar, dan membuat pembelian. Sebagai syarat untuk mendaftar dengan Laman kami atau membuat pembelian produk dan / atau perkhidmatan apa pun atau melakukan transaksi apa pun, anda menyatakan bahawa anda telah terlebih dahulu membaca Dasar Privasi kami dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Pengenalpastian Anda dan Bukan -Maklumat peribadi yang dapat dikenal pasti seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi kami. Terma dan syarat Dasar Privasi kami akan berubah dari semasa ke semasa, dan sebagai syarat melayari Laman web, menggunakan sebarang ciri atau membuat pembelian, anda bersetuju bahawa anda akan terlebih dahulu mengkaji Dasar Privasi kami sebelum melakukan pembelian awal atau berikutnya.

Walaupun SADOUN.COM mengambil langkah yang wajar untuk melindungi dan mencegah akses yang tidak dibenarkan ke maklumat peribadi anda, kami tidak boleh bertanggungjawab atas tindakan mereka yang memperoleh akses tanpa izin, dan kami tidak memberikan jaminan, tersurat, tersirat, atau sebaliknya, bahawa kami akan mencegah akses tidak sah ke maklumat peribadi anda. DALAM TIADA PERISTIWA YANG HENDAK DILAKUKAN SADOUN.COM ATAU AFFILIATNYA BERTANGGUNGJAWAB KERANA SETIAP KEROSAKAN (APABILA SAMPAI, LANGSUNG, INSIDEN, TIDAK LANGSUNG, PUNITIVE, KHUSUS ATAU LAINNYA) TERSEBUT DARIPADA, ATAU DALAM APA SAJA YANG DIBENARKAN DENGAN, AIR MAKLUMAT, TENTANG KERANA KERUSAKAN YANG BERDASARKAN KONTRAK, TANGGUNG JAWAB YANG SANGAT, TORANG ATAU TEORI TANGGUNGJAWAB LAIN, DAN JUGA TENTANG SADOUN.COM TELAH MEMBERI PERHATIAN AKTIF ATAU KONSTRUKTIF.

Persetujuan untuk Komunikasi Kami Dengan Anda Melalui E-mel. Dengan membuat Akaun Saya dengan kami, dan setiap kali anda membuat pembelian melalui Laman web kami, anda memberi kebenaran kepada SADOUN.COM untuk menghubungi anda di alamat e-mel anda. Untuk berhenti menerima e-mel pemasaran kami, hantarkan e-mel kepada kami di [e-mel dilindungi] atau ikuti prosedur penyisihan yang dinyatakan dalam e-mel pemasaran tersebut. Syarat-syarat Syarat Penjualan dan Pembayaran. Untuk membeli barang dan / atau perkhidmatan di Laman web kami, anda mesti (a) berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun atau usia mayoritas negara yang berlaku, (b) menjadi orang semula jadi (tidak ada syarikat, perkongsian atau undang-undang lain entiti), dan (c) menjadi pemastautin di 50 negeri Amerika Syarikat, tidak termasuk komanwel, wilayah dan harta benda ("Amerika Syarikat"). Sebelum membeli barang atau perkhidmatan di Laman web kami, anda mesti memberi kami nombor kad kredit yang sah dan maklumat pembayaran yang berkaitan termasuk semua perkara berikut: (i) nama anda seperti yang tertera di kad, (ii) kredit anda nombor kad, (iii) jenis kad kredit, (iv) tarikh luput dan (v) sebarang nombor pengaktifan atau kod yang diperlukan untuk mengisi kad anda. Dengan menyerahkan maklumat tersebut kepada kami, anda dengan ini bersetuju bahawa anda membenarkan kami untuk mengenakan kad anda mengikut keselesaan kami tetapi dalam masa tiga puluh (30) hari dari kebenaran kad kredit. Semua penjualan produk dan perkhidmatan adalah muktamad. Semua caj dari penjualan tersebut tidak dapat dikembalikan. Kaedah Pembayaran, Syarat Kad Kredit dan Pajak. Semua pembayaran mesti dibuat melalui kad kredit VISA, MasterCard, American Express, Discover, Paypal, dan kerajaan (masing-masing boleh dikeluarkan oleh SADOUN.COM mengikut budi bicara mutlaknya). Kecuali dinyatakan secara jelas di laman SADOUN.COM, kami tidak akan menerima borang pembayaran lain. Sekiranya kami menawarkan atau menerima bentuk pembayaran lain, anda dengan ini bersetuju dengan semua sekatan, terma dan syarat yang berkaitan dengan bentuk pembayaran tambahan tersebut. Perjanjian penerbit kad anda mengatur penggunaan kad yang ditentukan oleh anda, dan anda mesti merujuk kepada perjanjian itu dan bukan Syarat Penggunaan ini untuk menentukan hak dan liabiliti anda sebagai pemegang kad. ANDA, DAN BUKAN SADOUN.COM, BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBAYAR SETIAP JUMLAH YANG TIDAK DIBENARKAN DILAYANGKAN KE KAD KREDIT ANDA OLEH PIHAK KETIGA. Anda bersetuju untuk membayar semua yuran dan caj yang berlaku sehubungan dengan pembelian anda (termasuk cukai yang berlaku) pada kadar yang berlaku semasa caj tersebut dikenakan. Kecuali anda memberitahu SADOUN.COM mengenai sebarang percanggahan dalam tempoh enam puluh (60) hari setelah mereka pertama kali muncul di penyata kad kredit anda, anda bersetuju bahawa mereka akan dianggap diterima oleh anda untuk semua tujuan. Sekiranya SADOUN.COM tidak menerima pembayaran daripada penerbit kad kredit atau ejennya, anda bersetuju untuk membayar semua jumlah yang perlu dibayar atas permintaan oleh SADOUN.COM atau ejennya. Anda bertanggungjawab untuk membayar cukai pemerintah yang dikenakan ke atas pembelian anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penjualan, penggunaan atau cukai nilai tambah. SADOUN.COM akan secara automatik mengenakan dan menahan cukai penjualan yang berkenaan untuk pesanan yang dihantar ke alamat di California dan Massachusetts dan mana-mana negeri atau kawasan lain yang difikirkan diperlukan. Syarat Penggunaan Produk dan Perisytiharan Niat: Pengguna Akhir memahami bahawa tertentu peralatan televisyen kabel / satelit yang dijual secara sah tetap dapat digunakan dengan cara yang tidak sah untuk membantu pencurian perkhidmatan televisyen kabel / satelit.

SADOUN SALES INTERNATIONAL MENJUAL PERALATAN PENGGUNA AKHIR JADI PENGGUNA AKHIR MUNGKIN DIGUNAKAN DENGAN CARA LEGITIMAT SEBAGAI YANG DIPERLUKAN. ITU BUKAN HASIL SADOUN.COM UNTUK MENGHILANGKAN SETIAP SYARIKAT KABEL / SATELIT, DAN JUALAN SADOUN ANTARABANGSA TIDAK AKAN MEMBANTU SETIAP INDIVIDU MELAKUKANNYA. MENERIMA TANDA KABEL / SATELIT TANPA PEMBAYARAN PROPER ADALAH JENAYAH. IA ADALAH TANGGUNGJAWAB PENGGUNA AKHIR UNTUK MEMBERITAHU SYARIKAT KABEL / SATELIT MEREKA SETIAP PERALATAN YANG MUNGKIN MEREKA, DAN HARUS MENDAPATKAN KEBENARAN UNTUK MENGGUNAKAN PERALATAN SEPERTI. JUALAN SADOUN ANTARABANGSA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KEROSAKAN FIZIKAL ATAU UNDANG-UNDANG YANG MUNGKIN DITINGKATKAN DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN YANG DIBELI DARI LAMAN WEB SADOUN.COM. PENGGUNA TAMAT HARUS MEMATUHI SEMUA UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN, NEGERI DAN TEMPATAN TENTANG KEPEMILIKAN SWASTA PERALATAN TV KABEL / SATELIT.

Sekiranya Pengguna Akhir adalah peniaga peralatan televisyen kabel / satelit, Pengguna Akhir tidak akan mengiklankan produk tersebut dengan maksud bahawa mana-mana pembeli membeli peralatan tersebut dengan tujuan membantu dalam pencurian perkhidmatan televisyen kabel / satelit, dan juga Tamat Pengguna menjual atau memindahkan sebarang peralatan yang telah dibeli oleh Pengguna Akhir dari Sadoun Sales International kepada mana-mana pihak ketiga yang diketahui atau mungkin disyaki oleh Pengguna Akhir akan menggunakan peralatan kabel / satelit tersebut untuk kecurian perkhidmatan televisyen kabel / satelit. SEBAGAI PENGARUH KEPADA PENAWAR, PENGGUNA AKHIR SETUJU MENJAMIN PENJUALAN SADOUN ANTARABANGSA UNTUK SETIAP TANGGUNGJAWAB, BIAYA ATAU PERBELANJAAN YANG MUNGKIN BERLANGSUNG, TERMASUK TAPI TIDAK TERHAD ATAS BIAYA ATAU KOS PENGADILAN, SEBAGAI KEPUTUSAN DARIPADA BULAN SAYA.

Tajuk 47 Kod 553 Amerika Syarikat (a) (1) menyatakan bahawa:

"Tidak ada orang yang akan memintas atau menerima atau membantu memintas atau menerima perkhidmatan komunikasi yang ditawarkan melalui sistem kabel, kecuali jika secara khusus dibenarkan untuk melakukannya oleh operator kabel atau sebagaimana yang dinyatakan secara khusus oleh undang-undang."

Dengan membuat pesanan, Pengguna Akhir menyatakan bahawa dia berumur sah dan produk yang dipesan hanya akan digunakan dengan cara yang sah. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna akhir untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang Persekutuan, Negeri dan Tempatan semasa menggunakan produk ini.

Pengguna Akhir bersetuju untuk membuat Sadoun Sales International, pemiliknya, pekerja dan sekutu bebas dari sebarang tuntutan, tindakan, undang-undang dan / atau bayaran mahkamah yang dikenakan terhadapnya sehubungan dengan penggunaan / penyalahgunaan produk yang dipesan dari laman web ini dan / atau produk dari laman web luaran. Pengguna Akhir seterusnya bersetuju untuk memegang dan menyelamatkan pengedar yang tidak berbahaya dari mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, pertikaian dan perbelanjaan seperti bayaran peguam dari pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak betul (iaitu penggodaman atau cetak rompak isyarat satelit bayar terkod) peralatan yang disediakan oleh pengedar, termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran peguam dan kos mahkamah.

Dasar Penerimaan Pesanan. Penerimaan anda mengenai pengesahan pesanan elektronik atau bentuk pesanan lain tidak menunjukkan penerimaan pesanan kami, dan juga bukan pengesahan tawaran kami untuk menjual. SADOUN.COM berhak pada bila-bila masa setelah menerima pesanan anda untuk menerima atau menolak pesanan anda dengan alasan apa pun. SADOUN.COM selanjutnya berhak pada bila-bila masa setelah menerima pesanan anda, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda, untuk membekalkan kurang dari kuantiti yang anda pesan dari sebarang barang. Pesanan anda akan dianggap diterima oleh SADOUN.COM setelah penghantaran produk atau perkhidmatan kami yang anda pesan. Semua pesanan yang dilakukan melebihi $ 1000.00 (AS) mesti mendapat pra-persetujuan dengan kaedah pembayaran yang boleh diterima, seperti yang ditentukan oleh jabatan kredit dan pencegahan penipuan kami. Kami mungkin memerlukan pengesahan atau maklumat tambahan sebelum menerima sebarang pesanan.

Tiada Tanggungjawab Menjual Produk Atau Perkhidmatan yang Tidak Berharga. SADOUN.COM berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan yang dibuat untuk produk dan / atau perkhidmatan yang disenaraikan dengan harga yang tidak betul, rebat atau bayaran balik, atau yang mengandungi maklumat lain yang salah atau kesalahan tipografi. SADOUN.COM berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan sama ada pesanan tersebut telah disahkan dan kad kredit anda dikenakan. Sekiranya kad kredit anda telah dikenakan bayaran untuk pembelian dan pesanan anda dibatalkan, SADOUN.COM akan segera mengeluarkan kredit ke akaun kad kredit anda dalam jumlah caj.

Pengubahsuaian pada Harga atau Syarat Pengebilan. SADOUN.COM MENYELAMATKAN KANAN, SETIAP MASA, UNTUK MENGUBAH HARGA DAN KAEDAH PENILAIAN UNTUK PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIJUAL, BERKESAN SEGERA DENGAN POSTING DI LAMAN ATAU DENGAN PENGHANTARAN E-MAIL KEPADA ANDA.

Perkhidmatan dan Sokongan untuk Barang Yang Dijual. Semua permintaan untuk perkhidmatan teknikal dan sokongan harus diajukan terus kepada pengilang sesuai dengan terma dan syaratnya.

Ganti rugi. ANDA BERSETUJU UNTUK MENGGANTIKAN DAN MEMEGANG HARMLESS SADOUN.COM DAN IBU BAPA, SYARIKAT SISTER, SUBSIDIARI, AFFILIASI, PEMBERI PERKHIDMATAN, PENGGUNA AKHIR LAIN, PENGEDAR, LISENSOR, PEGAWAI, PENGARAH DAN PEGAWAI, DITERUSKAN, DITERUSKAN, DAFTAR DARIPADA DARIPADA, MENGHARAPKAN, DAFTAR MENGAKUI, DARIPADA DARIPADA, DITERUSKAN, DAFTAR MENGAKUI, DARIPADA DARIPADA, MENGHARAPKAN, DITERUSKAN DARIPADA DARIPADA, MENGENAI, MENGAKAP OLEH SETIAP PIHAK KETIGA YANG TELAH BERLUAR ATAU BERKAITAN DENGAN PEMECAHAN TERMA PENGGUNAAN INI, ATAU PELANGGARAN ANDA SETIAP UNDANG-UNDANG, PERATURAN ATAU HAK PIHAK KETIGA.

Penafian Waranti. LAMAN, PRODUK, PERKHIDMATAN, KANDUNGAN, PERISIAN, SENI, DATA, DAN MAKLUMAT DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SEMUA PRODUK FIZIKAL SADOUN.COM DIJAMIN SEBAGAI DEFINISI BAHAN UNTUK TIGA PULUH (30) HARI DARI TARIKH INVOIS. KECUALI SEBAGAI DITETAPKAN DI SINI, SADOUN.COM JELAS MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN / ATAU SYARAT, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, SEBAGAI SETIAP PERKARA YANG TELAH BERKAITAN DENGAN ATAU DIBERITAHU OLEH SADOUN. ATAU SYARAT-SYARAT KEBERKESANAN ATAU KUALITI DATA DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN, KESESUAIAN, TAJUK, BUKAN PELANGGARAN, KEKURANGAN VIRUS ATAU KESESUAIAN HURAIAN.

PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB. SELURUH RISIKO YANG TERSEBUT DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN, PENGGUNAAN SETIAP PRODUK DAN / ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN ATAU BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN, DAN / ATAU PENGGUNAAN APA-APA KANDUNGAN DAN / ATAU UNDANG-UNDANG DIGITAL TERSEBUT DENGAN ANDA. DALAM TIADA PERISTIWA YANG HARUS DILAKUKAN SADOUN.COM ATAU PEMILIKNYA ATAU SETIAP PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, EJEN ATAU AFILIAT MEREKA BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KESUNGGUHAN, INSIDEN, LANGSUNG, LANGSUNG, KHUSUS, PUNITIVE, DENGAN, LAIN, ATAU DAGANG UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN PERNIAGAAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN, ATAU KERUGIAN LAINNYA) YANG TELAH DIBERITAHU DARIPADA SYARAT PENGGUNAAN INI ATAU PENGGUNAAN ATAU KEWAJIBAN MENGGUNAKAN SETIAP PRODUK, PERKHIDMATAN, KANDUNGAN, dan / ATAU DIGITAL, DOWLO TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN LAMAN SADOUN.COM ATAU PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN, PERUNTUKAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENYEDIAKAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN, ATAU UNTUK SETIAP MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN KANDUNGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN, ATAU LAINNYA YANG DIBERI .COM SITUS YANG BERDASARKAN KONTRAK, TORT, NEGLIGENSI, TANGGUNGJAWAB YANG KETAT ATAU LAIN-LAIN JIKA SADOUN.COM TELAH DIBERITAHU DENGAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. TIDAK MENGHADAPI APA-APA YANG LAIN DALAM SYARAT PENGGUNAAN INI ATAU DITETAPKAN DI LAMAN INI, TANGGUNGJAWAB MAKSIMUM YANG SADOUN.COM TELAH TERHAD UNTUK SETIAP JUMLAH YANG SEBENARNYA DIBAYAR KE SADOUN.COM OLEH PENGGUNA AKHIR MAKLUMAT PESANAN SEPERTI ALAMAT PENGIRIMAN ATAU PENGHANTARAN YANG TIDAK MENYESUAIKAN ATAU TIDAK SELESAI MUNGKIN BERHASIL DALAM TANGGUNGJAWAB YANG TIDAK DAPAT MENANGGUNGJAWAB SADOUN.COM. ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB, PENAFIAN JAMINAN DAN GANTI TERHAD DIBERITAHU DI SINI DI SINI MENYATAKAN PERUNTUKAN RISIKO YANG TIDAK TERBAIK (TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, DALAM PERISTIWA BENTUK BENTUK INI) ASAS PERTANDINGAN ANTARA PIHAK.

Dasar untuk Menghentikan Keistimewaan untuk Pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan 17 USC § 512 seperti yang dipinda oleh Judul II Akta Hak Cipta Milenium Digital ("Akta"), SADOUN.COM akan menghentikan akaun mana-mana pelanggan, atau vendor yang menggunakan haknya untuk menyebarkan bahan berhak cipta secara tidak sah tanpa lesen, pembelaan sah atau keistimewaan penggunaan wajar untuk melakukannya. Setelah pemberitahuan yang tepat oleh pemegang hak cipta atau ejennya ke SADOUN.COM dan kemudian pengesahan melalui perintah mahkamah atau pengakuan oleh pelanggan bahawa akaun telah menjadi instrumen pelanggaran yang tidak sah, SADOUN.COM akan menghentikan akaun pelanggan yang melanggar. SADOUN.COM juga atas kebijaksanaannya sendiri dapat memutuskan untuk menghentikan hak istimewa akaun pelanggan sebelum waktu tersebut jika berkeyakinan baik bahawa pelanggaran sebenarnya telah terjadi. Selain itu, menurut 17 USC § 512 (c), SADOUN.COM telah menerapkan prosedur untuk menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran yang diklaim dan untuk memproses tuntutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang. SADOUN.COM menghormati harta intelek orang lain dan kami meminta orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Sekiranya anda yakin bahawa hak cipta anda telah dilanggar melalui laman web SADOUN.COM, sila hubungi "Jabatan Undang-Undang", atau hantarkan melalui surat di: Attn: Department Legal, SADOUN.COM, 603 Murphy Rd, Stafford, TX 77477 Sebarang notis bertulis yang menggambarkan pelanggaran aktiviti mesti merangkumi maklumat berikut: Tanda tangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik eksklusif yang didakwa dilanggar; Penerangan mengenai karya atau bahan yang didakwa melanggar; Penerangan mengenai lokasi bahan yang didakwa melanggarnya di laman web ini; Maklumat cukup mencukupi untuk membolehkan kami menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda; Pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan yang dipertikaikan itu tidak dibenarkan oleh hak cipta atau pemilik hak milik lain, ejennya, atau undang-undang; dan Pernyataan oleh anda bahawa maklumat dan pemberitahuan di atas adalah tepat, dan di bawah hukuman palsu, bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik yang hak eksklusifnya diduga dilanggar.

Am. Tidak ada kelewatan atau kegagalan untuk mengambil tindakan di bawah Syarat Penggunaan ini akan menjadi pengabaian oleh SADOUN.COM dari sebarang ketentuan dalam Syarat Penggunaan ini. Sekiranya ada ketentuan dari Syarat Penggunaan ini tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di bawah undang-undang yang berlaku, sejauh itu, dianggap dapat dilaksanakan seluas mungkin (dan dapat diputuskan sekiranya peruntukan tersebut sepenuhnya tidak dapat dilaksanakan) dan peruntukan selebihnya dari Syarat ini Penggunaan akan berterusan dengan kuat dan berkesan. Syarat Penggunaan ini akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan pengganti dan pengganti SADOUN.COM yang dibenarkan. SETIAP TUNTUTAN DI BAWAH TERMA PENGGUNAAN INI HARUS DILAKUKAN DALAM SATU (1) TAHUN SELEPAS PENYEBAB TINDAKAN. SYARAT PENGGUNAAN INI HENDAKLAH DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NEGERI TEXAS TANPA TENTANG ATAU PERMOHONAN SETIAP PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG. ANDA BERSETUJU KEPADA JURISDIKSI EKSKLUSIF MAHKAMAH NEGERI DAN PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN DI FORT BEND COUNTY, DI NEGERI TEXAS. Syarat Penggunaan ini adalah peribadi untuk anda dan tidak boleh dipindahkan, diberikan atau didelegasikan kepada siapa pun. Sebarang percubaan oleh anda untuk menetapkan, memindahkan atau mewakilkan Syarat Penggunaan ini akan terbatal. SADOUN.COM secara bebas boleh menetapkan Syarat Penggunaan ini tanpa persetujuan atau notis. Syarat Penggunaan ini (termasuk semua dokumen yang digabungkan dengan jelas di sini dengan rujukan, termasuk tetapi tidak terhad, kepada Peraturan Penggunaan yang relevan) merupakan perjanjian lengkap dan eksklusif antara SADOUN.COM dan anda berkenaan dengan perkara ini dan menggantikan semua lisan sebelumnya atau pemahaman bertulis, komunikasi atau perjanjian yang tidak digabungkan secara khusus di sini.

 

 

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "AS IS" dan "SEBAGAI TERSEDIA". Perkhidmatan ini disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, pelanggaran atau cara pelaksanaan.

Undang-Undang Diterima Pakai

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Amerika Syarikat tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dipegang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini akan tetap berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu menjadi bahan, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya notis hari 30 sebelum sebarang terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.