Jika anda sudah mempunyai penerima satelit, anda boleh memasang hidangan satelit, lnb dan motor DiSEqC untuk membolehkan anda mengimbas berbilang satelit.