Perjanjian Program Gabungan

KATA PENGANTAR

Gabungan kami sangat penting bagi kami. Kami melakukan yang terbaik untuk memperlakukan anda dengan adil dan hormat yang anda layak. Kami hanya meminta pertimbangan yang sama dari anda. Kami telah menulis perjanjian gabungan berikut dengan anda, dan juga untuk melindungi nama baik syarikat kami. Oleh itu, tolong ikuti kami kerana kami membawa anda melalui formaliti undang-undang ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami percaya yang kuat dalam komunikasi yang lurus dan jujur. Untuk hasil terpantas sila hubungi kami.

PERJANJIAN AFFILIATE SILA BACA SELURUH PERJANJIAN.ANDA BOLEH MENCETAK LAMAN INI UNTUK REKOD ANDA.INI ADALAH PERJANJIAN HUKUM ANTARA ANDA DAN Sadoun Enterprises LLC (DBA SADOUN.COM)DENGAN MENGHANTAR PERMOHONAN ONLINE ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT DAN SYARAT PERJANJIAN INI DAN BAHAWA ANDA SETUJU UNTUK BERTANGGUNGJAWAB SECARA UNDANG-UNDANG UNTUK SETIAP DAN SETIAP TERMA DAN SYARAT.

1. Tinjauan

Perjanjian ini mengandungi terma dan syarat lengkap yang berlaku untuk anda menjadi ahli gabungan dalam Program Afiliasi Sadoun.com. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membenarkan penghubung HTML antara laman web anda dan laman web Sadoun.com. Harap perhatikan bahawa sepanjang Perjanjian ini, "kami", "kami", dan "kami" merujuk kepada Sadoun.com, dan "anda", "anda", dan "milik anda" merujuk kepada afiliasi.

2. Kewajiban Afiliasi

2.1. Untuk memulakan proses pendaftaran, anda akan melengkapkan dan menghantar permohonan dalam talian di sini. Kenyataan bahawa kami meluluskan permohonan secara automatik tidak menunjukkan bahawa kami mungkin tidak akan menilai semula permohonan anda di kemudian hari. Kami mungkin menolak permohonan anda mengikut budi bicara kami. Kami boleh membatalkan permohonan anda jika kami menentukan bahawa laman web anda tidak sesuai untuk Program kami, termasuk jika:

2.1.1. Menggalakkan bahan seksual

2.1.2. Menggalakkan keganasan

2.1.3. Mempromosikan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau usia

2.1.4. Menggalakkan aktiviti haram

2.1.5. Menggabungkan sebarang bahan yang melanggar atau membantu orang lain untuk melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak harta intelek lain atau untuk melanggar undang-undang

2.1.6. Termasuk "Sadoun" atau variasi atau salah ejaannya dalam nama domainnya

2.1.7. Sebaliknya dengan cara yang tidak sah, berbahaya, mengancam, memfitnah, cabul, melecehkan, atau berbaur perkauman, etnik atau sebaliknya tidak dapat diterima oleh kami atas budi bicara kami.

2.1.8. Mengandungi muat turun perisian yang berpotensi memungkinkan pengalihan komisen dari sekutu lain dalam program kami.

2.1.9. Anda tidak boleh membuat atau merancang laman web anda atau laman web lain yang anda kendalikan, secara eksplisit atau tersirat dengan cara yang menyerupai laman web kami atau merancang laman web anda dengan cara yang mendorong pelanggan untuk mempercayai bahawa anda adalah Sadoun.com atau perniagaan lain yang berkaitan.

2.2. Sebagai ahli Program Afiliasi Sadoun.com, anda akan mendapat akses kepada Pengurus Akaun Gabungan. Di sini anda akan dapat melihat perincian Program kami dan buletin afiliasi yang telah diterbitkan sebelumnya, memuat turun kod HTML (yang menyediakan pautan ke laman web dalam laman web Sadoun.com) dan kreatif sepanduk, melayari dan mendapatkan kod penjejakan untuk kupon dan tawaran kami . Agar kami dapat melacak dengan tepat semua lawatan tetamu dari laman web anda ke laman web kami, anda mesti menggunakan kod HTML yang kami sediakan untuk setiap sepanduk, pautan teks, atau pautan afiliasi lain yang kami berikan kepada anda.

2.3. Sadoun.com berhak, pada bila-bila masa, untuk meninjau penempatan anda dan menyetujui penggunaan Pautan Anda dan menghendaki anda mengubah penempatan atau menggunakannya untuk mematuhi garis panduan yang diberikan kepada anda.

2.4. Penyelenggaraan dan pengemaskinian laman web anda akan menjadi tanggungjawab anda. Kami mungkin memantau laman web anda kerana kami merasa perlu untuk memastikan bahawa laman web ini terkini dan untuk memberitahu anda tentang perubahan yang kami rasa harus meningkatkan prestasi anda.

2.5. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk mengikuti semua harta intelek dan undang-undang lain yang berkaitan dengan laman web anda. Anda mesti mempunyai izin tersurat untuk menggunakan bahan berhak cipta seseorang, sama ada tulisan, gambar, atau karya berhak cipta lain. Kami tidak akan bertanggungjawab (dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya) jika anda menggunakan bahan hak cipta orang lain atau harta intelek lain yang melanggar undang-undang atau hak pihak ketiga.

3. Hak dan Kewajiban Sadoun.com

3.1. Kami mempunyai hak untuk memantau laman web anda setiap saat untuk menentukan sama ada anda mengikuti terma dan syarat Perjanjian ini. Kami mungkin memberitahu Anda tentang perubahan pada laman web Anda yang kami rasa harus dilakukan, atau untuk memastikan bahawa pautan anda ke laman web kami sesuai dan untuk memberitahu lebih lanjut mengenai perubahan yang kami rasa harus dilakukan. Sekiranya anda tidak membuat perubahan pada laman web anda yang kami rasa perlu, kami berhak untuk menghentikan penyertaan anda dalam Program Afiliasi Sadoun.com.

3.2. Sadoun.com berhak untuk menghentikan Perjanjian ini dan penyertaan anda dalam Program Afiliasi Sadoun.com dengan segera dan tanpa pemberitahuan kepada anda sekiranya anda melakukan penipuan dalam penggunaan Program Afiliasi Sadoun.com oleh anda atau sekiranya anda menyalahgunakan program ini dengan cara apa pun. Sekiranya penipuan atau penyalahgunaan tersebut dikesan, Sadoun.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas sebarang komisen untuk penjualan palsu tersebut.

3.3. Perjanjian ini akan dimulakan setelah kami menerima permohonan Gabungan anda, dan akan berterusan kecuali ditamatkan di bawah ini.

4. penamatan

Anda atau kami boleh mengakhiri Perjanjian ini SETIAP MASA, dengan atau tanpa sebab, dengan memberi notis bertulis kepada pihak lain. Notis bertulis boleh berbentuk surat, e-mel atau faks. Di samping itu, Perjanjian ini akan dihentikan serta-merta apabila anda melanggar Perjanjian ini oleh anda.

5. Pengubahsuaian

Kami boleh mengubah mana-mana terma dan syarat dalam Perjanjian ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Sekiranya berlaku, anda akan diberitahu melalui e-mel. Pengubahsuaian mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perubahan dalam prosedur pembayaran dan peraturan Program Afiliasi Sadoun.com.

Sekiranya ada pengubahsuaian yang tidak dapat diterima oleh anda, satu-satunya pilihan anda adalah menamatkan Perjanjian ini. Penyertaan anda yang berterusan dalam Program Afiliasi Sadoun.com setelah pengumuman pemberitahuan perubahan atau Perjanjian baru di laman web kami akan menunjukkan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

6. Pembayaran

Sadoun.com mungkin menggunakan pihak ketiga untuk menangani semua penjejakan dan pembayaran.

7. Akses ke Antara Muka Akaun Gabungan

Anda akan membuat kata laluan sehingga anda boleh memasuki antara muka akaun afiliasi selamat Sadoun.com. Dari laman web ini, anda akan dapat menerima laporan anda yang akan menjelaskan pengiraan komisen yang anda bayar kepada anda.

8. Sekatan Promosi

8.1. Anda bebas mempromosikan laman web anda sendiri, tetapi secara semula jadi sebarang promosi yang menyebut Sadoun.com dapat dianggap oleh masyarakat atau media sebagai upaya bersama. Anda harus tahu bahawa bentuk iklan tertentu selalu dilarang oleh Sadoun.com. Sebagai contoh, iklan yang biasa disebut sebagai "spam" tidak dapat diterima oleh kami dan boleh menyebabkan kerosakan pada nama kami. Bentuk iklan lain yang dilarang secara umum termasuk penggunaan e-mel komersial yang tidak diminta (UCE), pengeposan ke kumpulan berita bukan komersial dan penyebaran silang ke banyak kumpulan berita sekaligus. Di samping itu, anda tidak boleh mengiklankan dengan cara apa pun yang menyembunyikan atau menyalahgunakan identiti, nama domain anda, atau alamat e-mel anda secara berkesan. Anda boleh menggunakan surat kepada pelanggan untuk mempromosikan Sadoun.com selagi penerima sudah menjadi pelanggan atau pelanggan perkhidmatan atau laman web anda, dan penerima mempunyai pilihan untuk mengeluarkan diri dari surat-surat yang akan datang. Anda juga boleh menghantar ke kumpulan berita untuk mempromosikan Sadoun.com selagi kumpulan berita tersebut secara khusus menyambut pesanan komersial. Setiap saat, anda mesti dengan jelas mewakili diri anda dan laman web anda sebagai bebas daripada Sadoun.com. Sekiranya kami mengingatkan anda bahawa anda melakukan spam, kami akan mempertimbangkan sebab untuk menghentikan segera Perjanjian ini dan penyertaan anda dalam Program Afiliasi Sadoun.com. Sebarang baki tertunggak yang terhutang kepada anda tidak akan dibayar jika akaun anda ditamatkan kerana iklan atau permintaan yang tidak dapat diterima.

8.2. Ahli gabungan yang antara kata kunci lain atau secara eksklusif menawar dalam kempen Bayar Per Klik mereka pada kata kunci seperti Sadoun.com, Sadoun, www.Sadoun, www.Sadoun.com, dan / atau sebarang kesalahan ejaan atau perubahan serupa - baik secara berasingan atau digabungkan dengan kata kunci lain - dan jangan mengarahkan lalu lintas dari kempen tersebut ke laman web mereka sendiri sebelum mengarahkannya semula ke laman web kami, akan dianggap sebagai pelanggar tanda dagangan, dan akan dilarang dari Program Afiliasi Sadoun. Kami akan melakukan segala yang mungkin untuk menghubungi sekutu sebelum larangan tersebut. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk mengusir pelanggar cap dagang dari program afiliasi kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan pada kejadian pertama perilaku penawaran PPC tersebut.

8.3. Afiliasi tidak dilarang memasukkan maklumat prospek ke dalam bentuk petunjuk selagi maklumat prospek itu benar dan benar, dan ini adalah petunjuk yang sah (iaitu dengan tulus berminat dalam perkhidmatan Sadoun).

8.4. Afiliasi tidak akan mengirimkan apa yang disebut "interstisial," "Parasiteware ™," "Parasitic Marketing," "Aplikasi Bantuan Belanja," "Pemasangan Bar Alat dan / atau Pengaya," "Dompet Belanja" atau "munculan yang menipu dan / atau pop-unders ”kepada pengguna dari saat pengguna mengklik pada pautan yang memenuhi syarat sehingga pengguna telah keluar dari laman Sadoun (iaitu, tidak ada halaman dari laman web kami atau kandungan atau jenama Sadoun.com yang dapat dilihat pada akhirnya -kain pengguna). Seperti yang digunakan di sini a. "Parasiteware ™" dan "Pemasaran Parasit" bermaksud aplikasi yang

(a) melalui niat tidak sengaja atau langsung menyebabkan penggantian kuki penjejakan komisen gabungan dan bukan gabungan melalui kaedah lain daripada pelanggan yang memulakan klik pada pautan yang layak di laman web atau e-mel;

(b) memintas carian untuk mengarahkan lalu lintas melalui perisian yang dipasang, dengan itu menyebabkan, pop timbul, kuki penjejakan komisen diletakkan atau cookie pelacakan komisen lain ditimpa di mana pengguna dalam keadaan biasa telah tiba di destinasi yang sama melalui hasil yang diberikan oleh carian (enjin carian adalah, tetapi tidak terhad kepada, Google, MSN, Yahoo, Overture, AltaVista, Hotbot dan mesin pencari atau direktori serupa);

(c) menetapkan kuki penjejakan komisen melalui pemuatan laman Sadoun dalam IFrames, pautan tersembunyi dan pop timbul automatik yang membuka laman Sadoun.com;

(d) mensasarkan teks di laman web, selain daripada laman web 100% yang dimiliki oleh pemilik aplikasi, untuk tujuan pemasaran kontekstual;

(e) menghapus, mengganti atau menyekat keterlihatan sepanduk afiliasi dengan sepanduk lain, selain dari yang terdapat di laman web 100% dimiliki oleh pemilik aplikasi.

9. Pemberian Lesen

9.1. Kami memberikan anda hak yang tidak eksklusif, tidak dapat dipindah milik, yang dapat dicabut untuk (i) mengakses laman web kami melalui pautan HTML semata-mata sesuai dengan syarat Perjanjian ini dan (ii) semata-mata berkaitan dengan pautan tersebut, untuk menggunakan logo kami, nama dagang, tanda dagang, dan bahan pengenal yang serupa (secara kolektif, "Bahan Berlesen") yang kami berikan kepada anda atau beri kebenaran untuk tujuan tersebut.

Anda hanya berhak menggunakan Bahan Berlesen setakat anda menjadi ahli dalam Program Afiliasi Sadoun.com. Anda bersetuju bahawa semua penggunaan Bahan Berlesen adalah atas nama Sadoun.com dan kehendak yang berkaitan dengannya akan berlaku untuk kepentingan Sadoun.com.

9.2. Setiap pihak bersetuju untuk tidak menggunakan bahan milik pihak lain dengan cara yang meremehkan, menyesatkan, cabul atau yang sebaliknya menggambarkan pihak tersebut dalam keadaan negatif. Setiap pihak menyimpan semua haknya masing-masing dalam bahan hak milik yang dilindungi oleh lesen ini.

Selain daripada lesen yang diberikan dalam Perjanjian ini, setiap pihak memiliki semua hak, hak, dan kepentingan atas haknya masing-masing dan tidak ada hak, hak milik, atau kepentingan yang dialihkan kepada pihak lain.

10. Penafian

SADOUN.COM TIDAK NYATA ATAU PERWAKILAN TERSIRAT ATAU WARANTI MENGENAI SADOUN.COM PERKHIDMATAN DAN LAMAN WEB ATAU PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI DALAMNYA, WARANTI SEBARANG TERSIRAT SADOUN.COM ABILITY, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN BUKAN PELANGGARAN ARE JELAS DI SINI DAN DIKECUALIKAN. TAMBAHAN, KAMI TIDAK MEMBERIKAN PERWAKILAN BAHAWA OPERASI LAMAN KAMI TIDAK AKAN BERGANGGU ATAU KESILAPAN SECARA PERCUMA, DAN KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEBERKESANAN SETIAP GANGGUAN ATAU KESILAPAN.

11. Perwakilan dan Jaminan

Anda menyatakan dan menjamin bahawa:

11.1. Perjanjian ini telah dilaksanakan dan diserahkan oleh anda dengan sewajarnya dan sah dan merupakan kewajipan sah, sah dan mengikat anda, yang dapat dilaksanakan terhadap anda sesuai dengan syaratnya;

11.2. Anda mempunyai hak, kuasa, dan kuasa penuh untuk memasuki dan terikat dengan terma dan syarat Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajipan anda di bawah Perjanjian ini, tanpa persetujuan atau persetujuan pihak lain;

11.3. Anda mempunyai hak, hak, dan kepentingan yang mencukupi dan hak yang diberikan kepada kami dalam Perjanjian ini.

12. Had Liabiliti

KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA MENGENAI APA-APA PERKARA PERKARA PERJANJIAN BERDASARKAN KONTRAK, KECUAIAN, TORT, LIABILITI KETAT ATAU UNDANG-UNDANG ATAU SAKSAMA TEORI TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, TURUTAN, KHAS ATAU TELADAN (TERMASUK, TANPA HAD, KERUGIAN HASIL ATAU KEBAIKAN ATAU KEUNTUNGAN ATAU ANGGARAN YANG HILANG), WALAUPUN JIKA KAMI TELAH MENCAPAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. SELANJUTNYA, TIDAK MENGHADAPI APA-APA YANG TERLALU DALAM PERJANJIAN INI, TIADA PERISTIWA YANG HARUS DIBERI TANGGUNGJAWAB KUMULATIF SADOUN.COM KEPADA ANDA YANG TERSEBUT DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI, APABILA BERDASARKAN KONTRAK, NEGLIGENSI, ELEKTIF ELEKTIF, ETIKATIKA MELEBIHI JUMLAH YURAN KOMISEN YANG DIBAYAR KEPADA ANDA DI BAWAH PERJANJIAN INI.

13. Ganti rugi

Anda dengan ini bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan Sadoun.com yang tidak berbahaya, dan anak syarikat dan sekutunya, serta pengarah, pegawai, pekerja, ejen, pemegang saham, rakan kongsi, ahli, dan pemilik lain, terhadap sebarang tuntutan, tindakan, tuntutan, liabiliti, dan kerugian, ganti rugi, pertimbangan, penyelesaian, kos, dan perbelanjaan (termasuk bayaran peguam yang munasabah) (mana-mana atau semua perkara di atas yang selanjutnya disebut sebagai "Kerugian") selagi Kerugian (atau tindakan berkenaan dengannya) timbul dari atau berdasarkan

(i) sebarang tuntutan bahawa penggunaan tanda dagang gabungan kami terhadap sebarang tanda dagang, nama dagang, tanda perkhidmatan, hak cipta, lesen, harta intelek, atau hak kepunyaan lain mana-mana pihak ketiga,

Iklan Tajaan
728×90 tisu basah 1

(ii) sebarang penyalahgunaan representasi atau jaminan atau pelanggaran perjanjian dan perjanjian yang dibuat oleh anda di sini, atau

(iii) sebarang tuntutan yang berkaitan dengan laman web anda, termasuk, tanpa batasan, kandungan di dalamnya yang tidak dapat dikaitkan dengan kami.

14. Kerahsiaan

Semua maklumat sulit, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, apa-apa maklumat perniagaan, teknikal, kewangan, dan pelanggan, yang diungkapkan oleh satu pihak kepada pihak lain semasa rundingan atau jangka masa efektif Perjanjian ini yang ditandai sebagai "Rahsia," akan tetap menjadi milik tunggal pihak yang mendedahkan, dan setiap pihak akan tetap yakin dan tidak menggunakan atau mendedahkan maklumat hak milik pihak lain tanpa kebenaran bertulis dari pihak yang mendedahkan.

15. Pelbagai

15.1. Anda bersetuju bahawa anda adalah kontraktor bebas, dan tiada apa pun dalam Perjanjian ini yang akan mewujudkan sebarang perkongsian, usaha sama, agensi, francais, wakil penjualan, atau hubungan pekerjaan antara anda dan Sadoun.com. Anda tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima tawaran atau perwakilan bagi pihak kami. Anda tidak akan membuat pernyataan, sama ada di Laman Anda atau laman web Anda yang lain atau sebaliknya, yang secara munasabah akan bertentangan dengan apa-apa dalam Bahagian ini.

15.2. Kedua-dua pihak tidak boleh menyerahkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun, kecuali kepada pihak yang memperoleh semua atau sebahagian besar perniagaan atau aset pihak ketiga.

15.3. Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negara Texas tanpa memperhatikan konflik undang-undang dan prinsip-prinsipnya.

15.4. Anda tidak boleh mengubah atau mengetepikan peruntukan Perjanjian ini melainkan secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

15.5. Perjanjian ini mewakili keseluruhan perjanjian antara kami dan anda, dan akan menggantikan semua perjanjian dan komunikasi pihak sebelumnya, secara lisan atau bertulis.

15.6. Tajuk dan tajuk yang terkandung dalam Perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja, dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi syarat-syarat Perjanjian ini.

15.7. Sekiranya ada peruntukan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan itu akan dihapuskan atau dibatasi pada tahap minimum yang diperlukan sehingga niat para pihak dilaksanakan, dan baki perjanjian ini akan mempunyai kekuatan dan kesan penuh.

Sign Up Today