Auriculares de aviación xeral e sistemas de intercomunicación


A aviación xeral representa o "transporte privado" e os compoñentes recreativos da aviación. Tamén inclúe actividades relacionadas coa construción de vivendas de avións, adestramento en voo, clubs de voo e aplicacións aéreas, así como formas de transporte benéfico e humanitario. Os voos privados realízanse nunha gran variedade de avións: avións lixeiros e ultralixeiros, avións deportivos, avións de negocios (como avións privados), planeadores e helicópteros. Os voos poden realizarse baixo as regras de voo visual (VFR) e voo instrumental (IFR) e poden utilizar espazo aéreo controlado con permiso. Asociacións: Asociación de Propietarios e Pilotos de Aeronaves Asociación de Propietarios e Pilotos de Canadá Experimental Aircraft Association Asociación de Fabricantes de Aviación Xeral Asociación Nacional de Aviación Empresarial